فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق چابکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق چابکی :

دید کلی :
دانلود فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق چابکی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

چابكی  پارادیم جدیدی در محیط تولید است. محیط تولید چندیدن انتقال (از صنعت دستی به تولید انبوه و اكنون جدید ترین نمونه كامل یعنی چابكی) را پشت سر گذاشته و بیشتر به واسطه ی خواسته های مطلوب جهت حفط برتری در یك محیط دائما" در حال تغییر به وجود آمده و به وسیله ی اندازه های كوچك مدولار و تولید اطلاعات گرانبها جایگزین شده است (نگای ، 2014).

 

 


پیشینه و تاریخچه ی چابكی به دوره ركود صنایع ایالات متحده بر می-گردد. اصطلاح چابكی برای نخستین بار در سال 1991 توسط موسسه ی تحقیقاتی یاكوكا در دانشگاه لی های در گزارشی تحت عنوان " راهبرد بنگاه های تولیدی در قرن بیست و یكم دیدگاه متخصصان صنعتی " معرفی گردید. بعدها پیتر دراكر برای اولین بار مفهوم موسسه چابك را به جهان كسب و كار معرفی نمود پس از وی نیز صاحبنظران زیادی همچون گلدمن، نایجل، پریس، داو، یوسف و گوناسكاران و ... به تبعیین و تشریح ابعاد و مولفه های چابكی در سطح سازمانها پرداختند.

 

 

 

اما بافت و فضای عمده ای كه مد نظر آنها قرار گرفت محور تولید و تولید كننده بود، همه ی آنها معتقدند كه بهترین گزینه برای تولید و عرضه ی محصولات متنوع و مطابق با خواسته های متغییر مشتری، بدون شك تولید چابك است. تولید چابك یك فلسفه ی جدید مدیریتی است كه درصدد افزایش انعطاف پذیری و پاسخگویی سازمان یا شركت در واكنش به تغییرات محیط كسب و كار، و نیز افزایش تنوع و كیفیت محصولات با چرخه ی عمر كوتاه می باشد (جعفرنژاد وهمكاران، 1386).

 

 

 

 

 


فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق چابکی
فهرست مطالب

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق چابکی

2-3- چابکی سازمانی    
2-3-1 مفاهیم و تعاریف چابکی    
2-3-2 تولید چابک؛ سرآمد روشهای تولیدی    
2-3-3 قواعد کلی تولید چابک    
2-3-4 تعاریف تولید چابک     
2-3-5 مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمان    
2-3-6 دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک (مجازی)     
2-3-7 ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی    
2-3-8 اصول و شاخصهای چابكی در بخش دولتی
2-3-9 ابعاد چابكی در بخش دولتی    
2-3-10 قابلیتهای چابکی :    
2-3-11 مشخصات معماری سازمان چابک:    
2-3-12 مدل مفهومی چابك سازی     

2-4 پیشینه تحقیق در مورد چابکی    

2-4-1 پیشینه داخلی در مورد چابکی    

2-4-2 پیشینه خارجی در مورد چابکی    

2-5  مدل مفهومی‌پژوهش    
منابع و مآخذ    

لینک کمکی