فایل رایگان اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی می باشد.


توضیحات کامل :

باتوجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه، پولشویی را مهمترین و بزرگ ترین جرم آغاز هزاره سوم دانسته اند. پولشویی برتوزیع درآمد نیز اثرگذار است؛ ازآنجا که پولشویی وفعالیت های مجرمانه به تغییر جهت درآمد از سرمایه گذاری بلندمدت به سوی سرمایه گذاری کوتاه مدت خطرناک اما پربازده در بخش تجاری منجر می شود، اثر زیان آوری بر اقتصاد کلان و برنامه ریزی درازمدت خواهد داشت. 

 

 


البته نه به عنوان یك جرم ـ مانند مفاسد اجتماعی دیگر، پدیده تازه ای نیست. از آنجایی كه نیاز، پدر اختراع است، بشر همواره به دنبال تدابیری بوده تا به طریقی، اعمال نادرست ومجرمانه خود را بپوشاند و یا ثروت خود را ازچشم های كنجكاو و دستهای حاسدان و یا مأمورین مصادره یا اخذمالیات مخفی كند وبه همین منظور، تدابیر فریبنده ای را اختراع كرد؛ لذا نگرانی درباره استفاده صحیح یا سوء استفاده از پول پنهان شده، مسئله ای نیست كه فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد. البته هیچ كس نمی تواند دقیقاً معین كند كه پول شویی ازچه زمانی آغاز شده است. اما می توان مطمئن بود كه این عمل طی چند هزارسال اتفاق افتاده است.. بنابراین اركان تطهیر پول كه اخفا و جابجایی و سرمایه گذاری مجدد مال بوده در آن زمان نیز صورت می گرفته است و با گذشت بیش از 4 هزار سال، امروزه نیز همان اركان در پول شویی وجود دارد، اما شیوه های آن تغییر یافته است. 


 

 

هدف از این پایان نامه بررسی فایل رایگان اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی می باشد.

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی
فهرست مطالب
مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    2
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    6
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    26
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    31
مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    38
-منابع فارسی    47
ب.مقالات،نشریات، پایان نامه و...:    48
-منابع انگلیسی    53


 

لینک کمکی