فایل رایگان بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی :

دید کلی :
هدف از این تحقیق جدید فایل رایگان بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی می باشد.


توضیحات کامل :

پولشویی كه به آن تطهیر پول یا پاك نمایی پول نیز گفته می شود، معادل لغوی انگلیسی Money Laundering  است. پول شویی که برای اولین بار درسطح بین المللی مطرح شد، فقط به تطهیر اموال كثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد.برای اولین بار، نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(فاتف)  درسال1990 به كشورها توصیه كرد كه اصطلاح پولشویی به تطهیر اموال ناشی از كلیه جرایمی كه به نحو قابل ملاحظه ای سودآورهستند ویا برخی جرایم مهم گسترش یابد.

 

 

 

 

این سازمان تعریف مصداقی زیر را برای جرم پولشویی ارائه داده است: 

  1. «الف.تحصیل، تملك، نگهداری، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینكه به  طورمستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتكاب جرم به دست آمده است؛ 
  2. ب.تبدیل،‌ مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل ازجرم به منظور پنهان كردن منشأ غیرقانونی آن، با علم به اینكه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتكاب جرم بوده یا كمك به مرتكب به نحوی كه مشمول آثار وتبعات قانونی ارتكاب آن جرم نشود؛
  3. ج.اخفاء یا پنهان كردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل وانتقال، جابجایی یا مالكیت درآمدهای حاصل از جرم كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.»

 

 

 

 

هدف از این پایان نامه بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی می باشد.

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی
فهرست مطالب
مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    2
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    6
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    26
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    31
-منابع فارسی    38
ب.مقالات،نشریات، پایان نامه و...:    40
-منابع انگلیسی    44


 

لینک کمکی