فایل رایگان پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان می باشد


توضیحات کامل :

 نقش تسهیم دانش در مدیریت دانش سازمان های دولتی چنان مهم است كه بعضی از  نویسندگان اظهار می دارندكه وجود "مدیریت دانش برای پشتیبانی از تسهیم دانش است " از دلایل اهمیت تسهیم دانش این است كه تسهیم دانش موجب بهبود عملكرد  وارایه خدمات به مشتریان وكاهش هزینه ها،زمان توسعه خدمات ومحصولات جدید و  زمان تأخیردرتحویل خدمات وكالاها به مشتریان و در نهایت كاهش هزینه های مربوط به  دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان می شود.بنابراین می توان گفت مدیریت دانش و تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی و روابط بین افراد مفاهیمی هستند که ارتباط تنگاتنگی با بهره وری ، اثربخشی و عملکرد کارکنان و سازمان ها دارند.

 

 

این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نظر نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان مرد (به تعداد 438 نفر) اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان می باشند.برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 217 در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری به نسبت حجم نمونه تصادفی ساده است.

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1)مقدمه    11
1-2)بیان مسئله    11
1-3)اهمیت وضرورت تحقیق    14
1-4)اهداف تحقیق    15
1-5)چارچوب نظری تحقیق    15
1-6)فرضیه های تحقیق:    16
1-7) تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق    18
1-8)قلمروتحقیق:    20

روش تحقیق
3-1) مقدمه    60
3-2) روش تحقیق    60
3-3) جامعه آماری    60
3-4) نمونه آماری    61
3-5) روش و ابزارجمع‌آوری اطلاعات    62
3-6) روایی وپایایی پرسشنامه    63
3-7) روش تجزیه وتحلیل داده ها    64

 

منابع
 

لینک کمکی