فایل رایگان بررسی شگردهای خبری شبکه الجزیره در تاثیرگذاری بر تحولات اخیر سوریه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی شگردهای خبری شبکه الجزیره در تاثیرگذاری بر تحولات اخیر سوریه :

دید کلی :
هدف از این تحقیق فایل رایگان بررسی شگردهای خبری شبکه الجزیره در تاثیرگذاری بر تحولات اخیر سوریه می باشد


توضیحات کامل :

رسانه‌هایی همچون شبکه الجزیره که غالبا در راستای اهداف سیاست خارجی کشورشان حرکت می‌نمایند ، به دنبال ایجاد تغییر و زمینه سازی برای تحقق اهداف مذکور می‌باشند الجزیره نیز در این مورد ، اقدامات گسترده ای را در دستور کار خود دارد که حتی برخی اقدامات لجستیکی و غیر رسانه ای را هم شامل می‌گردد که مجموع آن‌ها تناقضاتی را با مواضع آن شبکه پیرامون خبر رسانی حرفه ای ، مطرح می‌سازد که تاثیر آن‌ها را در بررسی آمار بینندگان آن می‌توان مورد مشاهده قرار داد.

 

 

ضمن اینکه باید اذعان نمود که اخبار و اطلاعات بسیاری هم وجود داشت که شبکه الجزیره حاضر به پوشش آن‌ها نبود که غیر از مسئله بحرین و اخیرا موضوع یمن ، برای نمونه می‌توان از وضعیت حضور جنگجویان خارجی در سوریه نام برد که تا سال اخیر جنگ الجزیره آن‌ها انقلابیون سوری می‌خواند و وجود جنگجویان خارجی را غیر واقع می‌دانست و همچنین می‌توان از بدرفتاری و قتل اسراء و حتی مردم مناطق تحت کنترل آنان و همچنین تخریب اماکن مقدس یا تاریخی ثبت شده به عنوان نمونه دیگری یاد نمود که شبکه الجزیره حاضر به پوشش آن نبود.

 

 


آنچه که باعث اوج گیری این شبکه میان رقبا گردید نقشه راه متفاوت آن بود و حال در موضوع سوریه باید دقت نمود که آیا الجزیره توانسته این تفاوت را حفظ کند و یا اینکه مانند سایر رسانه‌ها همسو با جریان غالب رسانه ای عمل نموده است  و عملا برتری خود را در این زمینه از دست داده است؟ 

 

 

 

 

 

فایل رایگان بررسی شگردهای خبری شبکه الجزیره در تاثیرگذاری بر تحولات اخیر سوریه
فهرست مطالب
روند تحولات فعالیت  شبکه خبری  الجزیره در سوریه              
مقدمه                     
بخش اول :  اقدامات  غیر خبری ( اقدامات میدانی و عملیات مالی )       
بخش دوم : اقدامات خبری ایجابی (بکارگیری تاکتیک های خبری)       
-    توضیح ندادن درباره علل شدت یافتن اقدامات                  
-    نسبت وحشی گری دادن برای تقویت واکنش عمومی                     
-    تخدیر : هدف قرار دادن روحیه تا عقب نشینی آنها                     
-    مبالغه و دستکاری آمار ها             
-    منبع نقابدار                        
-    توجه به کودکان و نوجوانان             
-    برچسب زنی            
-    دره فرار                         
 -    تاکتیک تنهایی                            
-    رسیدن به قطار                            
-    ترور شخصیت            
-    تاكتیك جابه جایی ارزش ها              
-    ارعاب                         
-    قرینه سازی                             
-    ایجاد ترحم              
-    فریب                         

جمع بندی                      
نتیجه گیری                      
فایل رایگان بررسی شگردهای خبری شبکه الجزیره در تاثیرگذاری بر تحولات اخیر سوریه
فهرست منابع                      
منابع  فارسی                      
منابع انگلیسی                      

لینک کمکی