فایل رایگان بررسی ابعاد نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی ابعاد نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان :

دید کلی :
هدف از این تحقیق فایل رایگان بررسی ابعاد نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان می باشد


توضیحات کامل :

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، اسرائیل به منظور گسترش نفوذ در منطقه، روابط همه جانبه‌ای را با جمهوری‌های آسیای مركزی و قفقاز برقرار كرده است سابقه روابط اسرائیل با جمهوری‌های آسیای مركزی و قفقاز در سه دوره تاریخی مجزا قابل بررسی است.

 

 

 

الف) از زمان تأسیس اسرائیل تا قبل از روی كارآمدن گورباچف: در بیشتر این دوره شوروی موضعی خصمانه در قبال اسرائیل اتخاذ نموده و بالطبع جمهوری‌های منطقه كه هیچگونه ارتباطی جز از طریق دولت مركزی با جهان خارج نداشته‌اند نیز از هیچ رابطه‌ای با اسرائیل برخوردار نبودند.

 


ب) دومین دوره از روی كارآمدن گورباچف تا زمان فروپاشی شوروی ادامه داشته است. در این دوره، سیاست خارجی شوروی در قبال اسرائیل چرخش یافته و تا پایان سال 1991 سفیر بین طرفین مبادله می‌شد و به یهودیان روسیه اجازه داده می‌شد تا مهاجرت همگانی به اسرائیل داشته باشند.

 

 

ج) سومین مرحله با فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریهای مشترك المنافع آغاز گردید. در این دوره اسرائیل به عنوان یكی از رقبای با نفوذ وارد صحنه رقابت منطقه‌ای گردید. 

 

 

 

 

عوامل متعددی توجیه كننده نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان هستند. این عوامل به طور كلی به عوامل اقتصادی و امنیتی قابل تقسیم می‌باشند.بهره‌گیری از منابع غنی انرژی جمهوری آذربایجان و نیز امكان دستیابی به بازار روبه رشد و پر مصرف این كشور در جهت صادرات كالا برای اسرائیل از عوامل اقتصادی توجیه كننده این نفوذ به شمار می‌روند.نزدیكی به مرزهای شمالی ایران، به عنوان بزرگترین دشمن اسرائیل مطلوبیت بسیاری را برای اسرائیل به همراه دارد. در این بین جمهوری آذربایجان نیز از گسترش روابط با اسرائیل استقبال می‌كند. كه علت آن خواست این كشور در نزدیكی هرچه بیشتر به ایالات متحده و نیز امكان استفاده از تكنولوژی‌های مدرن اسرائیل در زمینه‌های گوناگون می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان بررسی ابعاد نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان
فهرست مطالب
فایل رایگان بررسی ابعاد نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان    1
مقدمه    2
3-1- اهداف و انگیزه‌های اسرائیل در قفقاز جنوبی    3
3-2- اهداف و ابزار اسرائیل در گسترش نفوذ در جمهوری آذربایجان    13
3-3- جایگاه و اهمیت جمهوری آذربایجان در سیاست خارجی اسرائیل    18
الف- اهداف رسمی و آشكار    20
ب- اهداف غیر آشكار و اعلام نشده    20
3-4- اهداف آذربایجان از گسترش روابط با اسرائیل    22
3-5- چارچوب همكاریهای اسرائیل و جمهوری آذربایجان    26
الف- روابط سیاسی، امنیتی- نظامی    26
ب- روابط اقتصادی    29
ج- روابط فرهنگی    32

منابع و مآخذ    36

لینک کمکی