فایل رایگان پرسشنامه الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل :

دید کلی :
هدف از این پرسشنامه بررسی مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض كار و خانواده می باشد


توضیحات کامل :

ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش ، پرسش نامه بود که در چهار بخش ، سؤالات جمعیت شناختی ، پرسش نامه های رضایت شغلی  ، فرسودگی شغلی  تغارض کار - خانواده درچندبرگ تنظیم گردید که با مراجعه ی پژوهشگر در محل خدمت کارکنان ، با توجه به حجم نمونه تعیین شده ، پس از انتخاب نمونه به آنها ارائه شد . 

 

 


پرسشنامه رضایت شغلی
پرسشنامه رضایت شغلی این پرسشنامه در سال 1951 توسط بری فیلد و روث  به منظور سنجش میزان رضایت شغلی افراد ساخته شده است وشامل 19 سؤال 5 گزینه ای است .

 

 


پرسش نامه فرسودگی شغلی مزلچ 
این پرسش نامه را مزلچ (1986) ، از گروه پالوآتو در کالیفرنیا تهیه کرده است ( عزیزی ، فیض آبادی ، صالحی ، 1387) و رایج ترین ابزار اندازه گیری فرسودگی شغلی است . که از 22 گویه برای اندازه گیری فراوانی و شدت این پدیده در ابعاد سه گانه ، خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت وفق دادن موفقیت فردی به کار می رود.

 

 

 


پرسشنامه تعارض كار و خانواده 
برای سنجش تعارض كار و خانواده از پرسشنامه 18 گویه ای چند بعدی تعارض كار و خانواده ، كارلسون  و همكاران (2000)  استفاده شده این مقیاس ابعاد ششگانه تعارض كار و خانواده را مورد ارزیابی قرار می دهد . ماده های این پرسشنامه هجده ماده ای به شش مقوله سه ماده ای تقسیم می شوند . 

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی