فایل رایگان ادبیات نظری و پیشینه تجربی فرسودگی شغلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ادبیات نظری و پیشینه تجربی فرسودگی شغلی :

دید کلی :
دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

فرسودگی شغلی وضعیت ویژه روانی را توصیف می کند که در آن فرد از خستگی عاطفی رنج می برد، کاهش دستاوردهای شخصی را تجربه می کند و گرایش دارد تا به دیگران نگاهی غیر انسانی داشته باشد (فرادنبرگر ، 1974).  ماسلاچ و جكسون  (1996) تأكید می كنند كه فرسودگی شغلی نباید یك مفهوم تك بعدی تصور شود، بلكه فرسودگی شغلی سازه ای است چند بعدی متشكل از فرسودگی عاطفی، شخصیت زدایی، و كاهش احساس موفقیت فردی. آنها فرسودگی عاطفی را  به احساس خستگی عاطفی ناشی از كاهش منابع عاطفی و احساسی فرد اطلاق کردند که به صورت كاهش علاقه و انگیزه برای ادامه كار جلوه می کند. شخصیت‌زدایی واكنشی منفی، بی احساس و بیش از حد بی طرفانه به دیگرافراد و به ویژه دریافت كنندگان خدمت است.

 

 

شایع ترین نشانه فرسودگی شغلی بر اساس تحقیقات، خستگی عاطفی است و احتمالاً این بعد فرسودگی شغلی، قبل از سایر ابعاد آن ایجاد می شود (برومی  و دیگران، 2009). در تعریف پینس و ارونسون (1988) فرسودگی شغلی به عنوان حالت خستگی روانی، احساسی و جسمانی تعریف شده است كه از طریق درگیری طولانی مدت در موقعیت هایی ایجاد می شود كه ازنظر احساسی، از فرد تقاضاهای زیادی می شود.

 

 

 

نمونه پیشینه داخلی تحقیق درباره فرسودگی شغلی

صابری و همکاران نیز در سال 1387 رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان را در گروهی از قضات و دادیارها مورد بررسی قرار دادند و بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی همبستگی معنی داری یافتند.

 

 

 

نمونه پیشینه خارجی تحقیق درباره فرسودگی شغلی

پژوهش هاروود  بر گروهی از پرستاران نشان می دهد که ابعاد مختلف فرسودگی شغلی، مقدار زیادی از پراکندگی متغیر سلامت روانی و جسمی را پیش بینی می کند (هاروود ، 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان ادبیات نظری و پیشینه تجربی فرسودگی شغلی
فهرست مطالب

1-1-2-1-    تعریف مفهومی فرسودگی شغلی:    2

1-1-2-2-    تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی:    2

2-    فصل دوم: پیشینه تحقیق و چارجوب نظری فرسودگی شغلی    4

2-1-    مقدمه    4
2-2-    مروری بر مهمترین نظریههای موجود    4
2-2-1-    مدل انتظارات کار-کنترل    4
2-2-2-    نظریه توازن میان میزان تلاش و پاداش    5
2-2-3-    تئوری حفظ منابع    6
2-2-4-    سایر نظریات    6
2-3-    فرسودگی شغلی    7
2-3-1-    مفهوم فرسودگی شغلی    7
2-3-2-    عوامل ایجادکننده فرسودگی شغلی    8
2-3-2-1-    عوامل فردی    8
2-3-2-2-    عوامل سازمانی    10
2-3-2-3-    عوامل رابطهای    13
2-3-3-    پیامدهای فرسودگی شغلی    14
2-3-3-1-    پیامدهای جسمی    14
2-3-3-2-    پیامدهای روانی    14
2-3-3-3-    پیامدهای شغلی    15

2-5-    پیشینه تحقیق در مورد فرسودگی شغلی    21

2-5-1-    تحقیقات خارجی در مورد فرسودگی شغلی    21

2-5-2-    تحقیقات داخلی در مورد فرسودگی شغلی    23

2-6-    خلاصه فصل    25
منابع فارسی:    28
منابع لاتین    32


 

لینک کمکی