فایل رایگان مهمترین نظریات موجود در زمینه روابط میان شرایط محیط کار و وضعیت عملکرد و سلامتی فرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مهمترین نظریات موجود در زمینه روابط میان شرایط محیط کار و وضعیت عملکرد و سلامتی فرد :

دید کلی :
هدف از این تحقیق ارائه فایل رایگان مهمترین نظریات موجود در زمینه روابط میان شرایط محیط کار و وضعیت عملکرد و سلامتی فرد می باشد


توضیحات کامل :

در زمینه تعامل ویژگی های محیط کار با وضعیت عملکرد شغلی کارکنان و همچنین سلامت روانی و جسمانی آنها چندین نظریه مطرح شده اند که در این بخش به برجسته ترین آنها اشاره می شود.

 

 

1-    مدل انتظارات کار-کنترل
     مدل انتظارات کار-کنترل  (کاراسک، 1979)، محیط كار را بر حسب كنترل و تقاضا توصیف می کند. به این معنی که محیط كار می‌تواند با دو عنصر مهم از هم تمایز داده شود: مطالباتی كه بر عهده كارمند نهاده می شود و وسعت عمل و محدوده تصمیمی كه به كارمند داده می شود. در واقع این مدل حاوی دو پیش بینی است: اول اینكه تنیدگی شغلی با افزایش تقاضاهای شغلی افزایش می‌یابد، دوم اینكه اگر چالش های یك شغل با توانایی های فرد شاغل برای غلبه بر این چالش ها متناسب باشد، الگوی رفتاری مناسبی بروز می كند كه به هدایت مؤثرِ انگیزه های کارمند منجر می شود (هیگاشیگوچی  و همكاران 2003 ؛ ولدهاون  و همکاران، 2005). 

 


به عبارت دیگر، این نظریه منبع اولیه استرس شغلی و حالات ناسازگار با سلامت روانی را ناشی از عدم توازن میان انتظارات کار با میزان آزادی عرصه برای تصمیم گیری فرد، فعالیت او، و استفاده از مهارت های او می داند. در صورتی که تقاضاهای شغل بالا و استقلال عمل فرد کم باشد، سلامت روان در معرض خطر قرار می گیرد و این خود، کیفیت عملکرد را کاهش می دهد (کاراسک و تورز، 1990). 

 

 

     این مدل بعدها  توسط كاراسك و همكارانش  بسط پیدا كرد تا حمایت اجتماعی را که بر اساس تحقیقات موجود برسلامت روان  در محیط های کار مؤثر نشان داده شد دربر بگیرد. به این ترتیب به این مدل مبسوط،  مدل حمایت ـ كنترل ـ تقاضا  می‌گویند (هیگاشیگوچی و همکاران، 2003). پیش بینی این مدل آن است كه شدیدترین واكنش های مربوط به فشار كار (مثل افسردگی،خستگی مفرط، شكایات جسمانی و به طور کلی فرسودگی) زمانی رخ می دهد كه افراد با تقاضای كار بالا، دامنه اختیار تصمیم گیری پایین و حمایت اجتماعی ضعیف در محیط روبرو می شوند (هیگاشیگوچی و همكاران، 2003؛ ولدهاون و همکاران 2005).

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان مهمترین نظریات موجود در زمینه روابط میان شرایط محیط کار و وضعیت عملکرد و سلامتی فرد
فهرست مطالب
1مروری بر مهمترین نظریه های موجود    2
1-1-1-    مدل انتظارات کار-کنترل    2
1-1-2-    نظریه توازن میان میزان تلاش و پاداش    3
1-1-3-    تئوری حفظ منابع    4
1-1-4-    سایر نظریات    4
1-2-    فرسودگی شغلی    5
1-2-1-    مفهوم فرسودگی شغلی    5
1-2-2-    عوامل ایجادکننده فرسودگی شغلی    6
1-2-2-1-    عوامل فردی    6
1-2-2-2-    عوامل سازمانی    8
1-2-2-3-    عوامل رابطهای    11
1-2-3-    پیامدهای فرسودگی شغلی    12
1-2-3-1-    پیامدهای جسمی    12
1-2-3-2-    پیامدهای روانی    12
1-2-3-3-    پیامدهای شغلی    13
1-3-    سلامت روان    14
1-4-    پیشینه تحقیق    19
1-4-1-    تحقیقات خارجی    19
1-4-2-    تحقیقات داخلی    21
1-5-    خلاصه 
منابع فارسی:    26
منابع لاتین    30

 

 

 

لینک کمکی