فایل رایگان پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی پینس و ارونسون (BM)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی پینس و ارونسون (BM) :

دید کلی :
فایل رایگان پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی پینس و ارونسون (BM)


توضیحات کامل :

مقیاس فرسودگی شغلی پینس و ارونسون:

     مقیاس فرسودگی پینس و ارونسون یکی از معتبرترین ابزارهای موجود برای ارزیابی فرسودگی شغلی بوده است. پینس و ارونسون که از پیشگامان مطالعه فرسودگی شغلی هستند، این ابزار را بعد از تجارب فراوان در زمینه مطالعه فرسودگی در شرایط کاری مختلف تدوین نموده اند. 

 


     این ابزار از 21 عبارت تشکیل شده که هر عبارت در یک مقیاس 7 رتبه ای از 1(هیچ وقت) تا 7(همیشه) ارزش گذاری می شود و از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا یکی از رتبه ها را انتخاب نمایند. مقیاس اصلی تک عاملی است.شیروم (1989) معتقد است که این مقیاس تک عاملی که توسط پینس و ارونسون متداول شده است،

 

 

 

 


پرسشنامه 21 سوالی فرسودگی شغلی پینس و ارونسون با روایی و پایایی معتیر برگرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد


 

 

 

لینک کمکی