فایل رایگان پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث فرم 19 سوالی همراه با روایی و پایایی معتبر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث فرم 19 سوالی همراه با روایی و پایایی معتبر :

دید کلی :
دانلود فایل رایگان پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث فرم 19 سوالی همراه با روایی و پایایی معتبر


توضیحات کامل :

پرسشنامه رضایت شغلی این پرسشنامه در سال 1951 توسط بری فیلد و روث  به منظور سنجش میزان رضایت شغلی افراد ساخته شده است و شامل 19 سؤال 5 گزینه ای است .

 

 

در این پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا احساس و نگرش های خود را نسبت به شغلشان بر روی مقیاس 5 درجه ای مشخص كنند .در گویه های 1- 2- 3- 4- 6- 8- 10- 13- 14- 16- 18 برای گزینه به شدت مخالفم ، مخالفم، بلاتكلیفم، موافقم و به شدت موافقم به ترتیب نمره 1 ، 2، 3،‌4، 5 منظور شده است . و بقیه گویه ها به صورت برعكس نمره گذاری شده است و به این ترتیب حداقل نمره كل گویه های این ابزار برابر 19 و حداكثر نمره آن برابر 95 می‌باشد.

 

 

 

 


 

پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث فرم 19سوالی همراه با تفسیر،نمره گذاری، روایی و پایایی معتبر

 

 

 

لینک کمکی