فایل رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی :

دید کلی :
دانلود فایل رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (مزلاچ) MBI فرم 22 سوالی همراه با تفسیر، روایی و پایایی معتبر


توضیحات کامل :

فرسودگی شغلی عبارت است از نمره ای كه كاركنان از فایل رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی بدست می آورند . در این تحقیق فرسودگی شغلی بر مبنای فایل رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش در سه مرحله رخ می دهد .

 

 

 


پرسشنامه حاضر شامل 22 سوال می باشد ، كه نشان دهنده احساسات شما نسبت به شغل خودتان است .
- خستگی عاطفی: برای سنجش بعد خستگی عاطفی 9 گویه مطرح شده است كه شامل گویه های 1-2-3-8-13-14-15-16-20 می باشد .
- مسخ (زوال )شخصیت : برای سنجش بعد مسخ شخصیت 5 گویه مطرح شده است كه شامل گویه های 5-6-10-11-22 می باشد.
- عدم موفقیت فردی: برای سنجش بعد8 گویه مطرح شده است كه شامل گویه های4-7-9-12-17-18-19-21 می باشد.

لینک کمکی