فایل رایگان عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی و پیامدهای آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی و پیامدهای آن :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی فایل رایگان عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی و پیامدهای آن می باشد


توضیحات کامل :

 فرسودگی شغلی باعث غیبت كاركنان از محل كار، كاهش كیفیت كار، تعارضات بین فردی با همكاران، مشكلات جسمی‌ـ روانی، تغییر شغل و سرانجام ترك خدمت می‌شود. ترك خدمت هزینه‌های زیادی برای سازمان به دنبال دارد. براساس اطلاعات موجود در اتحادیه اروپا همه ساله 20 میلیون یورو به مخارج ناشی از استرس و فرسودگی شغلی اختصاص داده می‌شود.

 

 

 

در ایالات متحده این هزینه به 350 میلیون دلار در هر سال می‌رسد (مارتینو ، 2003 به نقل از امیری و همکاران، 1390).شواهد تحقیقاتی نشان می‌دهد که فرسودگی شغلی با غیبت‌های مکرر، بازنشستگی زودرس، عملکرد نامناسب، عزت نفس پایین و از لحاظ روانشناختی با علائم افسردگی رابطه دارد. علاوه بر آن، تحقیقات متعدد دیگری نیز نشان می‌دهند که فرسودگی شغلی با علائم روان شناختی از قبیل افسردگی، اضطراب و مشکلات جسمانی از همبستگی مثبت و بالایی برخوردار است (رستمی‌و همکاران، 1387)

 

 

 


فرسودگی شغلی نیز موجب كاهش كیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان و ارباب رجوع و به دنبال آن نارضایتی از خدمات می‌شود، شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی در ارتقاء بهداشت روانی افراد و افزایش سطح كیفیت خدمات ارایه شده، نقش بسزایی خواهد داشت(شرمن ، 2004).فرسودگی علاوه بر بروز اثرات سوئی که بر سلامت جسمی‌و روانی پرسنل بر جای می‌گذارد، باعث کاهش کارایی و افت کیفیت خدمات و نیاز افزایش هزینه‌های کار می‌شود(مظلومی‌و همکاران، 1392).فردی که فرسودگی شغلی را تجربه می‌کند غالباً دچار ناراحتی، خستگی، عدم تحمل دیگران، تندخویی با بیماران و خانواده آنها، دوری جستن از همکاران، عصبانیت و به طور کلی برای همکاران خود غیرقابل تحمل می‌شود (بروکینگ ، 1992به نقل از مظلومی‌و همکاران، 1392).

 

 

 

 

 

فایل رایگان عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی و پیامدهای آن
فهرست مطالب
2-1 ) مقدمه    
2-2 )  تاریخچه فرسودگی شغلی    
2-3 ) تعاریف فرسودگی شغلی    
2-4 ) مدل‌های فرسودگی شغلی    
2-4-1 ) مدل فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون    
2-5 ) عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی    
2-5-1 ) عوامل فردی  و بین فردی    
2-5-2 ) عوامل سازمانی    
2-6 ) علائم فرسودگی شغلی    
2-7 ) پیامدهای فرسودگی شغلی    
2-18 ) پیشینه تحقیق
2-18-1 ) تحقیقات انجام شده داخلی   
2-18-2 ) مطالعات انجام شده خارجی     
 چارچوب نظری تحقیق    
منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی    

 

لینک کمکی