فایل رایگان مشخصه ها و مدل های اندازه گیری سلامت روانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مشخصه ها و مدل های اندازه گیری سلامت روانی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی و تشریح فایل رایگان مشخصه ها و مدل های اندازه گیری سلامت روانی می باشد


توضیحات کامل :

سلامت روانی دارای علایمی‌است كه شامل علایم: اضطراب، علایم افسردگی، جسمانی و كاركرد اجتماعی می‌باشد. ورزش و فعالیت‌های بدنی به طورچشمگیری از امراض و بیماری‌ها جلوگیری می‌نماید، یك عامل مهم محسوب می‌شود. ورزش و فعالیت‌های حركتی نه تنها برای اشخاص عادی، بلكه برای كسانی كه از بدو تولد معلولیت داشته یا بعداً به عللی نقص عضو پیداكردند ضروری می‌باشد (رمضانی نژاد،1376: 37).

 

 

 


لوینسون(1985) معتقد است برای تأیید سلامت روانی فرد باید بررسی نمود كه : « اولاً فرد چه احساسی نسبت به خود و دیگران و دنیای اطراف دارد و ثانیاً شیوه سازگاری فرد با خود و موقعیت مكانی و زمانی خویش چگونه است» (میلانی فر، 1378).از ویژگیهای افراد دارای سلامت روانی می‌توان موارد زیر را نام برد: شناخت خود، انگیزه‌ها، آرزوها و محیط خود یکپارچگی شخصیت که خود موجب هماهنگی بین اعمال مختلف فرد با یکدیگر می‌گردد؛ که براساس استانداردهای درونی و ملاک‌های مورد قبول خودش تصمیم گیری می‌کند نه براساس فشارهای بیرونی(سیجریست و مارموت ، 2004).

 

 

 

هدف اصلی سلامت روانی کمک به همه افراد در رسیدن به زندگی کامل تر، شادتر، هماهنگ تر، شناخت وسیع و پیشگیری از بروز اختلالات خلقی، عاطفی و رفتاری است. مقابله با بیماری‌های روانی برای ایجاد جامعه سالم از وظایف اصلی دولت‌ها و افراد جامعه است و هر اجتماع که خواستار بهزیستی و شادکامی‌افراد خود است، باید مردم سازگار و هماهنگ پرورش دهد(میلانی فر، 1378).

 

 

 

 

 

مدل‌های اندازه‌گیری سلامت روانی

1 ) مدل دراگوتیز  و همکاران (1973)
این مدل یکی از پر استفاده ترین ابزارهای تشخیصی روان پزشکی در ایالات متحده است( بیر  و همکاران، 2006 به نقل از معنوی پور، 1391 ). این آزمون برای ارزیابی علائم روانی است که به وسیله پاسخ گو گزارش می‌شود. این آزمون ابتدا برای نشان دادن جنبه‌های روان شناختی بیماران جسمی‌و روانی طرح ریزی شده است. با استفاده از این آزمون می‌توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد. این مدل را دراگوتیز و همکاران، در سال  1973 معرفی نمودند و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیه تحلیل‌های روان سنجی راجع به آن تجدیدنظر شد و فرم نهایی آن در سال 1967 تهیه شد. این آزمون را روان پزشکان و روان شناسان در ایران به کرات به کار برده اند. این آزمون 9 بعد مختلف را می‌سنجد که عبارت هستند از : شکایات جسمانی، پرخاشگری، وسواس ـ اجبار، اضطراب فوبیک، حساسیت بین فردی، افکار پارنوییدی، افسردگی، روان پریشی و اضطراب(معنوی پور، 1391). 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان مشخصه ها و مدل های اندازه گیری سلامت روانی
فهرست مطالب
1-1-1 ) تعاریف نظری سلامت روانی
1-1-2 ) تعاریف عملیاتی سلامت روانی
 سلامت روانی    3
2-2 ) تعریف سلامت روانی    3
2-2-1 ) الگوهای عمده در تعریف سلامتی    3
2-2-2 ) ابعاد سلامت    5
2-3 ) سلامت روانی در محیط کار    18
2-4 ) اهمیت سلامت روانی    18
2-5 ) وضعیت سلامت روانی در جهان و ایران    21
2-6 ) اصول سلامت روانی و ارتقاء آن    22
2-7 ) مشخصه‌های سلامت روانی    25
2-8 ) عوامل موثر در سلامت روانی    28
2-9 ) مدل‌های اندازه‌گیری سلامت روانی    28
2-9-1 ) مدل دراگوتیز و همکاران (1973)    28
2-9-2 ) مدل گلدبرگ و همکاران (1979)    29
2-9-3 ) مدل راتر و همکاران (1970)    30
2-9-4 ) مدل ریف و همکاران (1926)    30
2-10 ) نظریات مرتبط با سلامت روانی    33
2-10-1 ) نظریه زیگموند فروید    33
2-10-2 ) نظریه کورت لوین    34
2-10-3 )  نظریه آدلر    35
2-10-4 ) نظریه سالیون    35
2-10-5 ) نظریه کارل راجرز    36
2-10-6 ) نظریه آلبرت الیس    37
2-11 ) پیشینه  تحقیق    38
2-11-1 ) تحقیقات انجام شده داخلی    38
2-11-2 ) مطالعات انجام شده خارجی    47
2-12 ) رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی    53
2-13 ) چارچوب نظری تحقیق    54
منابع فارسی     58 
منابع انگلیسی    62

 

 

 

لینک کمکی