فایل رایگان نظریات مرتبط با سلامت روانی و عوامل موثر در آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نظریات مرتبط با سلامت روانی و عوامل موثر در آن :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی و تشریح فایل رایگان نظریات مرتبط با سلامت روانی و عوامل موثر در آن می باشد


توضیحات کامل :

یان و همکارانش معتقدند که تجربیات دوران کودکی، سطح تحصیلات، روابط والدین، هوش هیجانی، رضایت شغلی، تیپ شخصیتی بر سلامت روانی افراد تاثیر می‌گذارد(یان  و همکاران، 2008). سلامت روانی با رفاه شخصی، روابط خانوادگی، بین فردی، ایفای نقش در اجتماع و جامعه رابطه ضروری دارد. سلامت روانی از اوایل دوران کودکی تا لحظه مرگ در پرورش مهارتهای فکری و ارتباطی، یادگیری، رشد عاطفی، انعطاف پذیری و عزت نفس نقشی غیر قابل انکار دارد(برکلز  و همکاران، 2004).

 

 

 

 

نظریات مرتبط با سلامت روانی
1 ) نظریه زیگموند فروید 
به عقیده فروید ویژگی‌های خاصی برای سلامت روانشناختی ضرورت دارد. نخستین ویژگی‌های هشیاری (خودآگاهی) است بعضاً هر آنچه ممکن است در ناهشیاری (ناخودآگاهی) موجب مشکل شود بایستی خودآگاه شود. واپس زنی‌های ناخودآگاه و غیرضروری بایستی دگرگون شوند و انرژی صرف شده برای نگهداری آنها در ناخودآگاه بایستی به «من» باز گردانیده شود. تجارب کودکی ناخودآگاه بایستی گشوده شوند و از این طریق به فرد کمک شود تا شیوه ارضای نیازهای کودکانه را رها نماید. در نهایت، خودآگاهی حقیقی ممکن نیست مگر اینکه کنترل غیر واقعی و غیر ضروری یا زاید «من برتر» درهم شکسته شود، زیرا گنجایش ناخودآگاه من برتر بازتابی از این تحریم‌ها، ممنوعیت و ایده آل‌های والدین فرد است و این مسائل در انسان نوعی احترام غیرمنطقی و انعطاف پذیر جایگزین وجدان سخت گیر و اخلاقی می‌شود. این بدین معنی نیست که اگر کنترل‌های ناخودآگاه من برتر تضعیف شوند و خواسته‌های واپس رانده خودآگاه شوند می‌توانیم زندگی لذت آوری را شروع کنیم. خودآگاهی لذت طلبی نیست، خودآگاهی عنصر اصلی سلامت روانشناختی است و در شخص بالغ نتیجه واپس زنی تمایلات غریزی جایگزین محکومیت آنها می‌شود. به نظر فروید خودآگاهی برای سلامتی روانشناختی کفایت کننده نیست. در نتیجه فرد بیگانگی منطقی از علاقمندی‌ها و اشتیاق‌های عمومی‌را معیار نهایی سلامت روانشناختی می‌داند (کورسینی، 1973، نقل از حسین پور، 1389: 49).

 

...

 

 


فایل رایگان نظریات مرتبط با سلامت روانی و عوامل موثر در آن
فهرست مطالب
1-1-1 ) تعاریف نظری سلامت روانی
1-1-2 ) تعاریف عملیاتی سلامت روانی
 سلامت روانی    3
2-2 ) تعریف سلامت روانی    3
2-2-1 ) الگوهای عمده در تعریف سلامتی    3
2-2-2 ) ابعاد سلامت    5
2-3 ) سلامت روانی در محیط کار    18
2-4 ) اهمیت سلامت روانی    18
2-5 ) وضعیت سلامت روانی در جهان و ایران    21
2-6 ) اصول سلامت روانی و ارتقاء آن    22
2-7 ) مشخصه‌های سلامت روانی    25
2-8 ) عوامل موثر در سلامت روانی    28
2-9 ) مدل‌های اندازه‌گیری سلامت روانی    28
2-9-1 ) مدل دراگوتیز و همکاران (1973)    28
2-9-2 ) مدل گلدبرگ و همکاران (1979)    29
2-9-3 ) مدل راتر و همکاران (1970)    30
2-9-4 ) مدل ریف و همکاران (1926)    30
2-10 ) نظریات مرتبط با سلامت روانی    33
2-10-1 ) نظریه زیگموند فروید    33
2-10-2 ) نظریه کورت لوین    34
2-10-3 )  نظریه آدلر    35
2-10-4 ) نظریه سالیون    35
2-10-5 ) نظریه کارل راجرز    36
2-10-6 ) نظریه آلبرت الیس    37
2-11 ) پیشینه  تحقیق    38
2-11-1 ) تحقیقات انجام شده داخلی    38
2-11-2 ) مطالعات انجام شده خارجی    47
2-12 ) رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی    53
2-13 ) چارچوب نظری تحقیق    54
منابع فارسی     58 
منابع انگلیسی    62

 

 

 

لینک کمکی