فایل رایگان نمونه فصل سوم مدیریت خودکارآمدی کارآفرینانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نمونه فصل سوم مدیریت خودکارآمدی کارآفرینانه :

دید کلی :
نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان فصل سوم پایان نامه خودکارآمدی کارآفرینانه می باشد


توضیحات کامل :

این نوشتارنمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان فصل سوم پایان نامه خودکارآمدی کارآفرینانه می باشد.هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (ایران نژاد پاریزی، 1378).

 

 

از جمله ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب بوده و انتخاب روش تحقیق مناسب به اهداف، ماهیت و موضوع مورد تحقیق، و امکانات اجرایی بستگی دارد. همچنین هدف از تحقیق نیز دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی، 1379).در این فصل از تحقیق، محقق به بررسی روش پژوهش، روش گردآوری داده‌ها، روش نمونه‌گیری، جامعه و نمونه آماری مورد نظر، و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان نمونه فصل سوم مدیریت خودکارآمدی کارآفرینانه
فهرست مطالب

 

فصل سوم: روش تحقیق50
1-3- مقدمه51
2-3-    روش تحقیق51
1-2-3- تحقیق کاربردی51
2-2-3- تحقیق توصیفی51
3-3- متغیرهای تحقیق53
4-3- روش گردآوری اطلاعات53
5-3-    روایی و پایایی پرسش‌نامه54
1-5-3- آزمون روایی54
2-5-3- آزمون پایایی55
6-3- مقیاس‌های مورد استفاده در پرسش‌نامه57
7-3- سوالات پرسش‌نامه به تفکیک متغیرها58
8-3- جامعه آماری59
9-3- نمونه آماری59
10-3- روش یا روش‌های نمونه‌گیری60
11-3- تعیین حجم نمونه60
12-3- روش تحلیل داده‌ها60

 

منابع
 

لینک کمکی