فایل رایگان پروپوزال cloud computing

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال cloud computing :

دید کلی :
نمونه پروپوزال زمانبندی کار در رایانش ابری و با عنوان فایل رایگان پروپوزال cloud computing جهت انجام پایان نامه طراحی و پیاده سازی یک زمانبندِ کار اشکال آگاه در سیستمهای محاسبات ابری می باشد.


توضیحات کامل :

نمونه پروپوزال زمانبندی کار در رایانش ابری و با عنوان فایل رایگان پروپوزال cloud computing جهت انجام پایان نامه طراحی و پیاده سازی یک زمانبندِ کار اشکال آگاه در سیستمهای محاسبات ابری می باشد. در این پایان نامه پس از مطالعه دقیق روش های کلاسیک در تحمل پذیری اشکال، الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدل های هزینه احتمالی را ارائه دادیم.

 

 

 

در نتایج به دست آمده شاهد بهبود بسیار خوبی در زمان اجرای برنامه های موازی بودیم و اثر پارامترهای مختلف الگوریتم و محیطی را روی آن بررسی نمودیم. این الگوریتم کاملا به نتیجه پیش بینی کننده اعتماد نمی کند و در انتخاب عمل پیشنهادی هزینه های پیش بینی اشتباهات محتمل را نیز در نظر می گیرد. یکی از مزایای این الگوریتم توزیعی بودن آن است که موجب می شود تا سربار زیادی به کارگزار ابر تحمیل نشود. 

 

 

 

 

 

 

  فایل رایگان پروپوزال cloud computing
فهرست مطالب
کلیات پایان نامه
5    روش پیشنهادی    
5-1    مدل اشکال    
5-1-1    متوسط زمانی تا خرابی    
5-2    مبانی احتمال و پیشبینی    
5-2-1    مفاهیم اولیه    
5-2-2    رابطه قانون بیز و احتمال درستی پیشبینی    
5-3    رابطه الگوریتم پیشبینی و مدل اشکال    
5-3-1    تحلیل روابط احتمالی    
5-4    مدل پیشنهادی  
5-4-1    ارائه الگوریتم    
5-4-2    مدل مبتنی بر هزینه    
5-4-3    اثر پیشبینیکننده بر روی مدلهای هزینه    
5-4-4    تصمیمگیری سیستم در کارگزار ابر    

منابع


 

لینک کمکی