فایل رایگان پروپوزال زمانبندی کارهای فوری در رایانش ابری با الگوریتم ICA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال زمانبندی کارهای فوری در رایانش ابری با الگوریتم ICA :

دید کلی :
پروپوزال زمانبندی در رایانش ابری با عنوان زمان بندی کارهای بلادرنگ در محیط ابرهای محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری می باشد.


توضیحات کامل :

نمونه پروپوزال زمانبندی در رایانش ابری با عنوان زمان بندی کارهای بلادرنگ در محیط ابرهای محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری  می باشد.محیط ابرهای محاسباتی از چندین عرضه کننده تشکیل می گردد که هریک منابعی را در اختیار کاربران قرار می دهند. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری جهت نگاشت کارها به منابع، الگوریتمی برای زمان بندی کارهای بلادرنگ  از نوع نرم  در محیط ابرهای محاسباتی  طراحی می گردد که بتواند برنامه را در کمترین زمان ممکن، پیش از مهلت تعیین شده و با استفاده از کمترین تعداد منابع اجرا نماید.

 

 

 


در این پایان نامه ابتدا ادبیات موضوع و مفاهیم مرتبط از جمله ابرهای محاسباتی، زمان بندی کارها، الگوریتم های زمان بندی ارائه شده در ابرهای محاسباتی و الگوریتم رقابت استعماری بیان می شود، سپس زمان بندی کارهای مستقل بلادرنگ بر اساس الگوریتم رقابت استعماری را در محیط ابرهای محاسباتی پیاده سازی کرده و در نهایت، مقایسه ای در شرایط یکسان، با راهکارهایی که بر اساس الگوریتم ژنتیک  بوده]1[ انجام می گردد .

 

 

 

 

 

فایل رایگان پروپوزال زمانبندی کارهای فوری در رایانش ابری با الگوریتم ICA
فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق    1
1-1-مقدمه    2
1-1-1 ابرهای محاسباتی    2
1-1-2 الگوریتم رقابت استعماری    3
1-1-3 زمان بندی کارها    3
1-2 اهمیت موضوع تحقیق    5
1-3 تعریف مسئله    6
1-4 اهداف تحقیق    6
1-5 محدوده تحقیق    6
1-6 ساختار کلی پایان نامه    6

 

روش پیشنهادی    43
3-1 مقدمه    44
3-1-1 بیان مساله    44
3-1-2 پارامترهای زمان بندی    44
3-1-2-1 مدل زمان بندی    45
3-1-2-2 تطابق اولیه    45
3-1-3 تابع هدف    47
3-1-4 نحوه انجام عمل زمان بندی    47
3-1-4-1 مدل ماشین مجازی بلادرنگ نرم    47
3-1-4-2 مدل خادم    48
3-1-4-3  درخواست ماشین مجازی بلادرنگ    48
3-1-4-4  ساختار زمان بندی ابری بلادرنگ    48
3-1-5 مراحل اجرای الگوریتم رقابت استعماری    50
3-1-5-1 شکل دهی امپراطوری های اولیه    50
3-1-5-2 سیاست جذب    51
3-1-5-3 انقلاب    51
3-1-5-4 سیاست رقابت استعماری    52

 

منابع

لینک کمکی