فایل رایگان پروپوزال پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی :

دید کلی :
پروپوزال پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی با عنوان کامل پیش بینی قیمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوی با الگوریتم های ترکیبی تکاملی  می باشد.


توضیحات کامل :

مساله مورد تحقیق، پیش بینی قیمت سهام شرکتها در بازار بورس اوراق بهادار می باشد. تکنیکهای متعدد تحلیل داده ها سعی در ارائه مدلهایی در پاسخ به سئوال این تحقیق نموده اند. دانش نوین داده کاوی با ساختاردهی بسیاری از این تکنیکها، محققان را در پیشبرد بهبود کارایی و اثربخشی مدلها و راهکارها کمک شایانی نموده است.

 

 

 

در این تحقیق با مرور تحقیقات پیشین، به کارگیری مدل شبکه عصبی مصنوعی با آموزش به کمک الگوریتمهای تکاملی مد نظر قرار گرفته است.هدف بنیادین این تحقیق شناسایی اثربخش ترین مدل پیشگویی قیمت سهام شرکتهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار، ساخت یافته با شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شده با الگوریتم تکاملی می باشد.

 

 

 

 

 

 به منظور دستیابی به این هدف، اهداف خرد و یا نشانه ها  به شرح زیر مد نظر می باشد:
•    شناسایی الگوریتمهای ترکیبی از شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتمهای بهینه سازی بر اساس تحقیقات گذشته 
•    دستیابی به اطلاعات معتبر و صحه گذاری شده قیمت روزانه سهام شرکتهای عضو در بورس اوراق بهادار
•    پیاده سازی الگوریتمها روی داده های سهم حداقل پنج شرکت عضو بورس اوراق بهادار
•    مقایسه دقت الگوریتم ها و پیشنهاد الگوریتم با بهترین دقت

 

 

 

 

 


فایل رایگان پروپوزال پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی
فهرست مطالب
فصل 1 : معرفی تحقیق    1
1-1 مقدمه    1
1-2 تعریف مساله    2
1-3 اهمیت مساله    3
1-4 هدف تحقیق    5
1-5 سئوالات تحقیق    6
1-6 مفروضات تحقیق    7
1-7 دامنه تحقیق    8
1-8 ساختار تحقیق    9

روش تحقیق    57
4-1 فرایند CRISP    57
4-1-1 تعریف مساله    57
4-1-2 تحلیل داده ها    57
4-1-3 آماده سازی داده ها    58
4-1-4 مدلسازی    58
4-1-5 ارزیابی    59
4-1-6 پیاده سازی    59
فایل رایگان پروپوزال پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی
فهرست منابع    

لینک کمکی