فایل رایگان فصل دوم پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فصل دوم پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی :

دید کلی :
فصل دوم پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی با عنوان کامل پیش بینی قیمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوی با الگوریتم های ترکیبی تکاملی  می باشد.


توضیحات کامل :

معامله گران بورس عموما از یکی و یا ترکیب دو رویکرد تکنیکال  و بنیادین  در تحلیل معاملات استفاده می کنند. در رویکرد تکنیکال فرض اساسی آن است که اثر هرگونه عامل اثرگذار در قیمت سهم در دل پیشینه روندها و رفتار قیمت سهم وجود دارد. بر این اساس تحلیل گران این مکتب تمرکز خود را بر بررسی رفتار قیمت سهم در گذشته قرار داده و سعی می کنند با کشف الگوهای مشخصی، رفتار قیمت سهم در آینده را پیش بینی کنند. برای بهبود تحلیلهای این گروه، برخی شاخصهای ترکیبی نیز مانند MACD، RSI، STO، ADX توسط نرم افزارهای طراحی شده جهت تحلیل های تکنیکیال در اختیار ایشان قرار می گیرد.

 

 

 


تکنیکهای تحلیل تکنیکال و بنیادین هر دو بسیار به تجربه و صلاحیتهای فردی تحلیل گر وابسته هستند. انتخاب فاکتورهای مختلف، تعیین وزن نسبی هر یک و چگونگی قرار دادن آنها در کنار هم به منظور ایجاد یک تصمیم قابل اعتماد تنها از عهده یک تحلیل گر چیره دست بر می آید. آیا تکنیکهای روز تحلیل داده ها می تواند چنین نقشی را ایفا نمایند؟ بدون شک در سالهای اخیر شاهد پیشرفت علوم داده پردازی بوده ایم. دانش جدید داده کاوی به عنوان بستر اصلی الگوریتمها و روشهای پردازش و تحلیل داده ها جایگاه خود را در میان تحلیل گران باز نموده و کمک های اثربخشی را ارائه می نماید.

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان فصل دوم پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی
فهرست مطالب
فصل 1 : معرفی تحقیق    1
1-1 مقدمه    1
1-2 تعریف مساله    2
1-3 اهمیت مساله    3
1-4 هدف تحقیق    5
1-5 سئوالات تحقیق    6
1-6 مفروضات تحقیق    7
1-7 دامنه تحقیق    8
1-8 ساختار تحقیق    9

 

 

فصل 2 : پیشینه تحقیق    11
2-1 مدلهای پیش بینی قیمت سهم در تحقیقات پیشین    11
2-2 انتخاب/ استخراج ویژگی در قیمت سهم در تحقیقات پیشین    22

 

 


فصل 3 : مبانی نظری تحقیق    24
3-1 بازار بورس اوراق بهادار    24
3-2 تکنیکهای رایج تحلیل و پیش بینی قیمت سهام    25
3-3 تکنیکهای نوین تحلیل داده ها    27
3-3-1 داده کاوی    28
3-3-2 شبکه عصبی مصنوعی    35
3-3-3 الگوریتمهای تکاملی    41
3-3-3-1 الگوریتم ژنتیک    44
3-3-3-2 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات    47
3-3-3-3 الگوریتم رقابت استعماری    51

 


فایل رایگان فصل دوم پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی
فهرست منابع    

 


فایل رایگان فصل دوم پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی
فهرست جدول ها
جدول شماره  ‏2 1: مقایسه نتایج پیش بینی مدل بت-عصبی با سه مدل دیگر    13
جدول شماره  ‏2 2: مقایسه نتایج پیش گویی مدل ارائه شده با مدلهای دیگر    14
جدول شماره  ‏2 3: نسل  بندی روشهای تحقیق در پیش بینی قیمت سهم    16
جدول شماره  ‏3 1: شبه کد الگوریتم پیش انتشار خطا    30
جدول شماره  ‏3 2: شبه کد عمومی الگوریتم های تکاملی    32
جدول شماره  ‏3 3: شبه کد الگوریتم ژنتیک    34
جدول شماره ‏3 4  : شبه کد الگوریتم ازدحام ذرات    37
جدول شماره ‏3 5  : شبه کد الگوریتم رقابت استعماری    41
 

 

 

فایل رایگان فصل دوم پیش بینی قیمت سهام با داده کاوی
فهرست شکل ها
شکل شماره  ‏3 1 : نمونه ای تحلیل قیمت سهم با ابزارهای رویکرد تحلیل تکنیکال    20
شکل شماره ‏3 2 : فرایند CRISP    23
شکل شماره ‏3 3 : ساختار یک نورون    27
شکل شماره ‏3 4 : نمونه ای از یک شبکه عصبی مصنوعی با یک لایه پنهان    28
شکل شماره ‏3 5 : نمونه نورون در شبکه عصبی مصنوعی پیشرو    29
شکل شماره ‏3 6 : فلوچارت عمومی الگوریتم های تکاملی    32
شکل شماره ‏3 7 : نمایش ترکیب تک نقطه ای    35
شکل شماره ‏3 8  : نمایش حرکت ذره در PSO    36
شکل شماره ‏3 9: نمایش نمونه ای تقسیم کلونی ها به امپریالیست ها    40
شکل شماره ‏3 10: حرکت خطی کلونی    41
شکل شماره  ‏3 11: حرکت زاویه ای کلونی    41
 

 

لینک کمکی