فایل رایگان نمونه فصل سوم روانشناسی سلامت روانی کارمندان ارتش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نمونه فصل سوم روانشناسی سلامت روانی کارمندان ارتش :

دید کلی :
فصل سوم پایان نامه سلامت روانی کارمندان ارتش با موضوع مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران  می باشد.


توضیحات کامل :

فصل سوم پایان نامه سلامت روانی کارمندان ارتش با موضوع مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران  می باشد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار انجام شده است. این تحقیق توصیفی_ مقایسه‌ای است و به شكل میدانی اجرا شد. در این تحقیق به دلیل اینکه سعی می‌شود تا "آن چه هست" را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد و در نهایت نیز تحلیلی از وضعیت موجود صورت پذیرفته که از طریق تحقیق توصیفی_مقایسه‌ای به عمل آمده است. 

 

 

 

 


این تحقیق دارای چهار متغیر به شرح زیر می‌باشد:
•    ویژگی‌های دموگرافیکی(سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، مدرک تحصیلی و...)؛
•    کیفیت زندگی(عملکرد فیزیکی، محدودیت نقش ناشی از سلامت فیزیکی، محدودیت نقش ناشی از مشکلات احساسی، احساس حیات، سلامتی روانی، عملکرد اجتماعی، درد بدنی و سلامتی عمومی)؛ 
•    سلامت روانی(علائم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی شدید)؛
•    هوش هیجانی(خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه).
این متغیرها از طریق پاسخ به سوالات پرسشنامه، کمی سازی شده‌اند.

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان نمونه فصل سوم روانشناسی سلامت روانی کارمندان ارتش
فهرست مطالب


فصل 3: روش شناسی تحقیق    
3-1- مقدمه    
3-2- روش تحقیق    
3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه    
3-4- متغیرهای تحقیق    
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات    
3-6- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها    


منابع و مآخذ    

 

لینک کمکی