فایل رایگان تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی دکتر مصطفی طالشی و دکتر پرویز نصیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی دکتر مصطفی طالشی و دکتر پرویز نصیری :

دید کلی :
تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی شناخت مفاهیم اساسی در آمار توصیفی - شناخت و کاربرد آزمون فرض های آماری دکتر مصطفی طالشی و دکتر پرویز نصیری 107 صفحه pdf


توضیحات کامل :

تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

شناخت مفاهیم اساسی در آمار توصیفی - شناخت و کاربرد آزمون فرض های آماری

دکتر مصطفی طالشی و دکتر پرویز نصیری

107 صفحه pdf

لینک کمکی