فایل رایگان ماهیت و طبقه بندی احساس تنهایی در روانشناسی و بررسی مفاهیم مشابه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ماهیت و طبقه بندی احساس تنهایی در روانشناسی و بررسی مفاهیم مشابه :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه فایل رایگان ماهیت و طبقه بندی احساس تنهایی در روانشناسی و بررسی مفاهیم مشابه می باشد.


توضیحات کامل :

احساس تنهایی با مشکلات روانی –اجتماعی ( نظیر عزت نفس پایین ، شایستگی پایین، تعاملات اجتماعی ضعیف ) ، سلامت روانی ( نظیر اضطراب ، افسردگی ، رفتارهای خودکشی) و سلامت روانی ( نظیر عملکرد ایمنی و مشکلات خواب ) مرتبط است(هنریش و گلون ، 2006 ). یافته‌های پژوهشی موید آن است که احساس تنهایی یک عامل سبب شناختی در سلامت و بهزیستی جمعیت های گوناگون می باشد و پیامدهای آنی و دراز مدت جدی در بهداشت روانی دارد(هنریش و گلون، 2006 ).آبراهام اچ مازلو    1970 یكی از خصیصه های باند افراد خودشكوفا را تمایل به خلوت گزینی و تنهایی معرفی می كند .

 

 

 

 

 


پژوهشگران براین عقیده اند كه عوامل بسیاری در ایجاد احساس تنهایی در كودكان و نوجوانان دخالت دارند . این عوامل را می توان به دو دسته عوامل خارج و داخل از محیط مدرسه تقسیم نمود . برخی از عوامل خارج از محیط مدرسه شامل مشكلات خانوادگی ،انتقال به مدرسه جدید ،از دست دادن یكی از والدین یا در ارتباط با موضوع هایی همچون عشق هستند . از جمله عوامل مربوط به محیط مدرسه نیز شامل طرد شدن توسط همسالان به دلیل ضعف در مهارت های اجتماعی ،ارتباطی و مشكل در دوست یابی هستند و همچنین ویژگی های شخصیتی مانند كمرویی ،اضطراب و حرمت به خود پایین نیز می تواند منجر به احساس تنهایی در كودكان و نوجوانان شوند (الهاگین ، 2004).

 

 

 

 

 


در فرهنگ ما ایرانیان مسئله تنهایی و تبعات مثبت و منفی آن از دیرباز مطرح بوده است . در فرهنگ اسلامی ایران خلوت گزینی ؛ اعتكاف و محاسبه نفس مورد تأكید بوده است . مولانا شاعر پارسی گوی این سرزمین سعادت انسان را در تنهایی می داند :
               دلا خو كن به تنها كه از تنها بلاخیزد      سعادت آن كسی دارد كه از تنها بپرهیزد 

 

 

 

 

 

 

اما آنچه در این پژوهش مورد نظر ماست ،احساس تنهایی است ،نه تنها یی به معنای اعم كلمه ،و احساس تنهایی غیر از تنهایی است . یعنی اگر چه تنهایی می تواند یك خصوصیت مطلوب افراد خود شكوفا باشد ،اما احساس تنهایی دارای تبعات منفی فراوانی است . امروزه بر هیچ عقل سلیمی اهمیت روابط اجتماعی به منظور ارضاء به نیازهای معنوی و مادی پوشیده نیست . عده ای از نظریه پردازان جامعه شناسی اجتماعی بودن انسان را امری خطیر ،و عده ای دیگر آن را مسئله ای كه برای رفع نیازهای انسان بوجود آمده قلمداد می كنند . در هر صورت اهمیت روابط اجتماعی برای رشد خودی واضح و آشكار است .احساس تنهایی می تواند عوارض منفی فراوانی هم  برای فرد (بهداشت روان ) و هم برای جامعه ،از لحاظ هماهنگی بین اعضاء در جهت تحقق اهداف كلی جامعه در برداشته باشد .بسیاری از مسائلی كه به نحوی با احساس تنهایی مرتبط است دركشورهای دیگر تبیین شده است ؛ كه با توجه به تفاوتهای فرهنگی آن جوامع انجام پژوهش در این زمینه ، و تبیین مسئله در این سرزمین ضروری به نظر می رسد . 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان ماهیت و طبقه بندی احساس تنهایی در روانشناسی و بررسی مفاهیم مشابه
فهرست مطالب
احساس تنهایی
تعریف احساس تنهایی
شناخت احساس تنهایی
دربرابراحساس تنهایی چه میکنیم
انواع احساس تنهایی
رابطه احساس تنهایی با ترس واضطراب
با احساس تنهایی چگونه برخورد می کنیم
چند توصیه برای رفع احساس تنهایی
طبقه بندی ویس از احساس تنهایی
ارتباط احساس تنهایی با کودک آسیب دیده درون
تفاوت احساس تنهایی با کمرویی و افسردگی
احساس تنهایی درروان شناسی
ریشه های احساس تنهایی
رابطه بین ترس و احساس تنهایی
رابطه احساس تنهایی با شخصیت خود محور
روش ازبین بردن احساس تنهایی
ایا درمان قطعی برای احساس تنهایی وجود دارد؟
اثرات احساس تنهایی در دوره نوجوانی
نظریه های مربوط به احساس تنهایی
پیشینه پژوهش احساس تنهایی
منابع

لینک کمکی