فایل رایگان بررسی رویکردها و مولفه های موجود در تعریف سلامت اجتماعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی رویکردها و مولفه های موجود در تعریف سلامت اجتماعی :

دید کلی :
هدف از این تحقیق فایل رایگان بررسی رویکردها و مولفه های موجود در تعریف سلامت اجتماعی می باشد


توضیحات کامل :

به طورکلی مجموع نظرات مربوط به سلامت اجتماعی را می توان در سه رویکرد جمع بندی نمود که عبارتند از:
الف) سلامت اجتماعی به مثابه عوامل اجتماعی سلامت بخش؛
ب) سلامت اجتماعی به مثابه وضعیت اجتماعی بهتر؛
ج) سلامت اجتماعی به مثابه جنبه ای از سلامت فرد در کنار سلامت جسمانی و روان‏شناختی (رفیعی و همکاران، 1389)

 

 

 

 

 

الف) سلامت اجتماعی به مثابه عوامل اجتماعی سلامت بخش:

این رویکرد به عقیده راسل اشاره دارد مبنی بر این‏که سلامت انسان نه تنها ناشی ازعوامل فیـزیـولـوژیـکی- شخصیتی است ،بلکه به چگونگی سازگاری افرادبادیگران ونهادهای اجتماعی، ساز و کار نظام سلامت، نقش عناصر نظامهای اقتصادی -اجتماعی در مقابله با مرگ و میر و بیماری نظیر قانون و سیستم قضایی، آموزش و پرورش، ابزارهای اقتصادی، رسانه‏های جمعی و غیره، بستگی دارد (به‏نقل از جیرینكووا و اسوبودا، 2010)


رفیعی و همکاران (1389) با استفاده از روش دِلفی هجده مؤلفه عدم وجود فقیر، بیکار، خشونت و تبعیض جنسی، قومی و نژادی، رشد کنترل شده جمعیت، برابری همه دراجرای قانون وحمایت قانون از آن‏ها، رعایت پیمان حقوق بشر و سایر پیمان های بین المللی مرتبط با حقوق انسانها، آموزش اجباری و رایگان تا اتمام مقطع راهنمایی، دسترسی همگان به خدمات سلامت، آزادی عقیده، احساس رضایت از زندگی در افراد، پوشش همگانی بیمه، توزیع عادلانه درآمدها، مشروعیت حکومت نزدمردم، شیوه مردم سالارانه انتخاب و نظارت بر حاکمان رابه عنوان عوامل اجتماعی سلامت‏ بخش معرفی نموده اند.

 

 

 

 

 

ب) سلامت اجتماعی به مثابه وضعیت اجتماعی بهتر:

دراین نگاه،سلامت اجتماعی بسته به اوضاع فعلی در هر جامعه مصادیق ومعانی عینی متفاوتی می یابد.هم‏چنین سلامت اجتماعی یک جامعه طبق این رویکرد می تواند در زمانهای مختلف نیز مصادیق و معنای عینی متفاوتی داشته باشد.

 

 

 

 

ج) سلامت اجتماعی به مثابه جنبه ای از سلامت فرد در کنار سلامت جسمانی و روان‏شناختی:

رویکرد سلامت اجتماعی به مثابه جنبه ای از سلامت فرد، به این مفهوم اشاره داردکه سلامت اجتماعی دربردارنده‏ی شرایطی است که نه تنها به سازوکار نظام سلامت واجتماع مربوط است، بلکه به‏طور بنیادی به شخصیت فرد به عنوان موجودی اجتماعی بر می گردد. سلامت اجتماعی در این معنا به توانایی فرد در شادبودن وشاد ساختن دیگران،ارتباط با دیگران وحضور فعال در اجتماع ومحل کار،توانایی ایجادآرامش در خانواده، کار وروابط مطلوب اجتماعی اشاره می‏کند؛یعنی مهارتهای اجتماعی  فرد در تعاملات مطلوب که برای حفظ بهزیستی اعمال می شود (به نقل از جیرینكووا و اسوبودا، 2010)  مؤلفه های اصلی دراین رویکرد شامل استقلال و خودجوشی فرد، توانایی ارتباط بامردم وکار کردن باآنها، مسئولیت پذیری و پختگی اجتماعی است (فیلیپس،2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان بررسی رویکردها و مولفه های موجود در تعریف سلامت اجتماعی
فهرست مطالب

2-1- مقدمه    16

مفهوم سلامت اجتماعی چیست
 سلامت اجتماعی و راه های ارتقاع آن    18
2-2-1- سلامت    18
2-2-2- سلامت اجتماعی    20
2-2-3-رویکردهای موجود در تعریف سلامت اجتماعی    22
2-2-4-اجتماعی:    24
2-2-5- انسجام اجتماعی:    26
2-2-6-شکوفایی اجتماعی:    26
2-2-7-بعد فردی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام    28
2-2-8-بهداشت روانی در اسلام    29
2-2-9- نقش مذهب در بهداشت روانی    30
2-2-10- نقش مذهب در پیشگیری از بیماری های روانی    31
رهنمودهای قرآنی برای تسکین و درمان بیماری های روانی:    32
1-درمان، با ذکر و یاد خدا:    32
2-درمان، با خواندن قرآن و دعا    32
2-2-11-چارچوب نظری سلامت اجتماعی    33

 

منابع و مأخذ    

 
 

لینک کمکی