فایل رایگان پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر :

دید کلی :
دانلود فایل رایگان پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر


توضیحات کامل :

پرسشنامه حمایت اجتماعی

ابزار این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته در مورد حمایت اجتماعی (16گویه) است و دارای گزینه های خیلی کم=1,کم=2,متوسط=3,زیاد=4و خیلی زیاد=5 می باشد. پرسشنامه ها طی دو هفته توزیع و جمع آوری شد و داده ها به وسیله نرم افزارspss مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

 

 

 

 


روایی پرسشنامه حمایت اجتماعی

روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند . به سخن دیگر ، آزمونی دارای روایی  است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . ( سیف ، 1376 ، ص 397 ) در این تحقیق جهت روا سازی پرسشنامه ها  از روایی صوری استفاده شد ،بدین منظور پرسشنامه های مورد نظر به تعدادی  از اساتید دانشگاه ارائه شد تا گویه هایی  که درک آنها یکسان  نبوده و دارای ابهام  می باشد مشخص کنند و همچنین در خصوص جامع و کامل بودن محتوای  پرسشنامه و ارتباط دقیق آن با هدف  آزمون اظهار نظر کنند ، سپس از نقطه نظرات آنها جهت اصلاح پرسشنامه استفاده لازم بعمل آمد. 

 

 

 

 


پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی

پایایی یک وسیله اندازه گیری به دقت آن اشاره می کند ، یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آنرا در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک  به هم باشند . ( سیف، 1376 ، ص 409 ) جهت تعیین  پایایی یک وسیله  اندازه گیری روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرو نباخ استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی966/0 به دست آمد.

 

 

لینک کمکی