فایل رایگان شیوه های فرزند پروری و شکل های موثر و غیرموثر کنترل والدین بر فرزندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شیوه های فرزند پروری و شکل های موثر و غیرموثر کنترل والدین بر فرزندان :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی فایل رایگان شیوه های فرزند پروری و شکل های موثر و غیرموثر کنترل والدین بر فرزندان می باشد


توضیحات کامل :

کنترل غیر موثر والدین، برعکس شکل‌های موثر کنترل والدین است. مثلا در نظر گرفتن انتظارات بالا برای رفتار کودکان در عین حال عدم آموزش لازم و فراهم کردن شرایط لازم برای بدست آوردن این انتظارات، نمی‌تواند باعث اجتماعی شدن موفق و رفتار‌های مطلوب در کودکان شود. توقعات بالا، بدون آموزش لازم جهت دستیابی به معیار‌های رفتاری، معمولا باعث تنبیه‌‌های خشن و ناملایم می‌شود.

 

 

 

 

اعمال زور، بکار بردن تنبیه‌‌های بدنی، خشونت یا محرومیت از مزایا، شکل‌هایی از تنبیه و کنترل غیر موثر است. وقتی والدین برای کنترل فرزندانشان از اعمال زور استفاده می کنند بر توانایی‌اشان در تنبیه کودکان و ترس کودکان از تنبیه تکیه می نمایند. اینگونه والدین نه دلایلی را برای قوانین و معیار‌های رفتاری توضیح می‌دهند و نه برای تنبیه. این والدین می‌توانند، در کوتاه مدت از طریق اعمال زور وخشونت کودکان را وادار به اطاعت نمایند و نتیجه بگیرند. ولی در بلند مدت، کاربرد این روش‌ها اثرات منفی دائمی را در پی خواهد داشت و بخصوص از درونی شدن معیار‌های پایدار اخلاقی جلوگیری خواهد کرد. (صیاد شیرازی، 1382). 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان شیوه های فرزند پروری و شکل های موثر و غیرموثر کنترل والدین بر فرزندان
فهرست مطالب
1-5-1- تعاریف نظری    4
2-15- شیوه های فرزندپروری    6
2-16- نظریه اریكسون    14
2-17- نظریه آدلر    15
سبك آزادمنش و امید بخش    15
سبك بسیار آسانگیر    15
سبك بسیار مطیع    16
سبك بسیار جدی    16
سبك كمال گرا    16
سبك بسیار مسؤول    16
سبك بی توجه    17
سبك طرد كننده    17
سبك تنبیهی    17
سبك خودبیمار انگارانه    17
سبك از نظر جنسی تحریك كننده    17
2-18- الگوی شفر    18
والدین بامحبت و آزاد گذارنده    18
والدین بامحبت و محدود كننده    18
والدین متخاصم- محدودكننده    19
والدین متخاصم- آزاد گذارنده    19
2-19- الگوی وینترباتوم    19
بعد استقلال آموزی    20
بعد تسلط آموزی    20
بعد مراقبت آموزی    20
والدین و اجتماعی کردن فرزندان    20
انطباق فرزندپروری با تحول خود    22
2-20- طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری    24
2-21- شکل‌‌های موثر کنترل والدین    25
تأکید مستمر بر قوانین    26
برقراری ارتباط باز بین کودکان و والدین    26
اعمال مدیریت موقعیتی    26
شکل‌‌های غیر موثر کنترل والدین    27
2-40- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    28
2-41- مطالعات انجام شده در خارج از کشور    30
منابع
 

لینک کمکی