فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس در ورزشکاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس در ورزشکاران :

دید کلی :
دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس در ورزشکاران بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

جدیت و پی گیری فعالیت های ورزشی بطور طبیعی رقابت را در پی دارند که اضطراب آور است، و موجب افزایش برانگیختگی و ایجاد استرس می شود. استرس و حوادث استرس زا اجزای جدایی ناپذیر ورزش رقابتی محسوب می شوند. در این خصوص یکی از مهمترین پدیده هایی که می تواند به استرس بیانجامند، شرکت در رویدادهای مسابقات ورزشی برای کسب موفقیت است. استرس از عواملی است که رفتار و عملکرد ورزشکار را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

 

 

 

 

 

ورزشکاران نه تنها تحت استرس های مختلف و شدید قرار می گیرند، بلکه واکنش آنان نیز در مقابل این استرس ها متفاوت است (استورا،1377). فعالیت ورزشی، ورزشکاران را با انواع استرسورهای جسمانی و روانی مواجه می سازد. محیط پویا و رقابتی ورزش، فقط دارای محرک های مثبت و سازنده نیست، بلکه محرک‌های منفی و استرس زای بسیاری، عملکرد ورزشکار را تحت تأثیر قرار می دهد. از طرف دیگر، عملکرد و موفقیت ورزشی تا حدود زیادی تحت تأثیر عوامل استرس زای معمول ورزشی مانند ارتکاب خطای روانی یا بدنی، آسیب، درد و ناراحتی، مشاهده تقلب یا موفقیت رقیب، دریافت جریمه از سوی داور، انتظارات مربی، تماشاچیان و اطرافیان ورزشکار، دیدگاه رسانه-ها، امنیت شغلی و توبیخ از طرف مربی قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس در ورزشکاران
فهرست مطالب

تعریف نظری استرس

تعریف عملیاتی استرس

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس    17

2-1- مقدمه    17
2-2- مفاهیم بنیادی    17
2-2-1- استرس    17
2-2-2- تأثیرهای استرس    19
2-2-3-کارکردهای فیزیولوژیک استرس    21
2-2-4-چرخه استرس    26
2-2-5- عوامل موثر در بروز استرس    26
2-2-6- منابع استرس    28
2-2-6-1- استرس های ناشی از شغل    29
2-2-6-2- استرس های ناشی از مسائل اجتماعی    30
2-2-6-3- استرس های ناشی از شرایط خانوادگی    31
2-2-6-4- مهاجرت    31
2-2-6-5- استرس ناشی از شرکت در فعالیت های ورزشی    32
2-2-7-علائم استرس    33
2-2-7-1-علائم جسمانی    33
2-2-7-2-علائم روانی و رفتاری    34
2-2-8- سیر تاریخی استرس    35
2-2-9-نظریه ها و الگوهای استرس    37
2-2-9-1- نظریه ی روان تحلیل گری    37
2-2-9-2- نظریه ی ضعف جسمانی    38
2-2-9-3- نظریه ی تكوین و تعادل خودكار    39
2-2-9-4- نظریه ی پردازش اطلاعات    39
2-2-10- الگوهای استرس    40
2-2-10-1- الگوی فرهنگی اجتماعی    40
2-2-10-2- الگوی روان تنی    41
2-2-10-3- الگوی واكنش حفاظتی    42
2-2-10-4- الگوی پاسخ فیزیولوژیكی    43
2-2-10-5- الگوی بیوشیمی    43
2-2-10-6- الگوی دوهرنوند    45
2-2-10-7- الگوی متغیرهای روان شناختی و اختلال های جسمانی    46

2-3- پژوهش های پیشین    73
2-4- نتیجه گیری کلی    76


فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس در ورزشکاران
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی    1
منابع انگلیسی

لینک کمکی