فایل رایگان ماهیت و انواع سبک های مقابله ای و اهمیت آموزش مهارت های مقابله ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ماهیت و انواع سبک های مقابله ای و اهمیت آموزش مهارت های مقابله ای :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه فایل رایگان ماهیت و انواع سبک های مقابله ای و اهمیت آموزش مهارت های مقابله ای بررسی می شوند


توضیحات کامل :

آنچه تحت عنوان مهارت مقابله‌ای مطرح می‌شود همان روش‌های برخورد با مسائل است كه از طرف فرد بطور آگاهانه طراحی و به اجرا در می‌آید و نتیجه‌ی آن حل مسئله و یا افزایش ظرفیت روانشناختی فرد برای از سرگذراندن موفقیت‌آمیز بحرانی و دور ماندن از آسیب‌های ناشی از بحران‌های روحی پیش آمده است و این همان مقابله‌ی كارآمد است.

 

 

 

 

مهارت‌های مقابله‌ای یك رویكرد متمركز بر فرد است كه هدفش كمك به فرد است كه زندگی خود را در سطح مطلوب نگه دارد و در مقابله با چالش‌های زندگی توانایی خود را بصورت رفتارهای سازگارانه مؤثر و مثبت متبلور سازد و بتواند ظرفیت روانشناختی خود را بالا ببرد مجموعه مهارت‌های مقابله‌ای نه تنها به توانمند ساختن افراد در زندگی حال می‌اندیشد بلكه به توانمندی آن‌ها جهت زندگی آینده نیز تأكید می‌ورزد.

 

 

 

 

 

بطور كلی هدف از مهارت‌های مقابله‌ای كمك به فرد جهت حركت از ناتوانیها و ضعف‌های مهارتی بسوی مهارت‌های توانمند و قوی و سازنده است و هدف اصلی این است كه افراد مسئولیت برتری و شایستگی فردی خویش را بپذیرند این شایستگی فردی شامل (‌احساس كفایت و شایستگی در سطح بالا، خود شكوفایی و پذیرش مسئولیت فردی است) برنامه مهارت‌های مقابله‌ای بر این اساس استوار است كه كودكان و نوجوانان حق دارند توانمند شوند و نیاز دارند كه بتوانند از خودشان و علایقشان در برابر موقعیت‌های سخت زندگی دفاع كنند لذا راهبردهای مقابله‌ای مجموعه مهارت‌هایی هستند كه بر افزایش توانایی‌های روانی ـ اجتماعی افراد، آموزش داده می‌شوند. و فرد را آماده می‌سازد كه بطور موثر با مقتضیات و كشمكش‌های زندگی روبرو شود(نوین و گیجس برس، 2003).

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان ماهیت و انواع سبک های مقابله ای و اهمیت آموزش مهارت های مقابله ای
فهرست مطالب

تعریف عملیاتی راهبردهای مقابله ای

تعریف مفهومی و نظری راهبردهای مقابله ای

1-6-1هویت:    1
1-6-2سبک های هویت:    1
1-6-4 سبک های مقابله ای:    5
1-6-5 راهبردهای مقابله با استرس    5
1-7 تعاریف عملیاتی:    6
1-7-1سبک های هویت:    6
1-7-3سبک های مقابله ای    6
2-7 سبک های مقابله ای    7
2-7-1تعریف سبک های و مهارتهای مقابله ای    7
2-7-2 مهارتهای مقابله ای :    8
2-7-3 انواع سبک های مقابله    10
2-7-4انواع مقابله‌ی كارآمد    11
2-7-4-1مقابله‌ی متمركز بر مسأله    11
2-7-4-2مقابله‌ی متمركز بر هیجان    12
2-7-5مقابله‌ی ناكارآمد و غیر مفید    14
2-7-6عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای مقابله‌ای    16
2-7-6-1عوامل مربوط به منبع مقابله‌    16
2-7-6-2عوامل مربوط به ارزیابی‌های موقعیتی    18
2-7-7 اهمیت آموزش مهارت‌های سبک های مقابله‌ای    19
2-7-8عملکرد اصلی مهارت های مقابله ای    20
2-8 سیستم های مغزی ـ رفتاری    21
2-8-1 نظریه شخصیتی گری    22
2-8-2سیستم فعال سازی رفتاری (BAS)    23
2-8-3سیستم بازداری رفتاری (BIS)    24
نمودار (2-1) نمودار سیستم بازداری رفتاری ایجاد اختلال    26
2-8-4 سیستم جنگ / گریز (FFS)    27
2-8-5 توصیف سیستمهای مغزی - رفتاری:    28
2-8-5-1 بعد رفتاری:    28
2-8-5-2سطح شناختی    29
2-8-5-3بعد عصب شناختی    30
2-9 آسیب شناسی روانی وویژگی های شخصیتی مرتبط با وابستگی به مواد    30
2-10-7پیشینه پژوهش    31
2-10-7-1پیشینه داخلی پژوهش    31
2-10-7-2پیشینه خارجی پژوهش    37
2-10-8جمع بندی نتایج پیشینه های پژوهش    41
منابع:    43
منابع فارسی    43
منابع انگلیسی    48


 

لینک کمکی