فایل رایگان انواع تفکر سازنده و بررسی نظریه های آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان انواع تفکر سازنده و بررسی نظریه های آن :

دید کلی :
هدف از این تحقیق فایل رایگان انواع تفکر سازنده و بررسی نظریه های آن می باشد.


توضیحات کامل :

تفکر سازنده یک متغیر کنار آمدن گسترده با مولفه های خاص است(اپستاین، 1985). هدف از این تحقیق فایل رایگان انواع تفکر سازنده و بررسی نظریه های آن می باشد. براساس نظریه شاختر  و سینگر ، توجه به دو چیز مهم است: هیجان و برانگیختگی همراه آن. وقتی با عدم اطمینان روبرو می شویم دچار ترس و اضطراب می شویم که به سطح بالای اپی نفرین مربوط است: وقتی به تطابق رفتاری می پردازیم؛

 

 

 

هیجانمان از ترس و اضطراب به امید بدل می شود که به سطح بالای نوراپی نفرین ربط دارد. به بیان دیگر تغییر هیجانها ممکن است به تغییرات سطح اپی نفرین و نور اپی نفرین باشد. این بدین معنی نیست که تعبیر شناختی ما مهم نیست. در حقیقت به نظر می رسد که تعبیر شناختی ما در سطوح کتکولامین ها تغییر ایجادمی کند. در هر حال کتکولامین است که احساس تولید می کند.

 

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان انواع تفکر سازنده و بررسی نظریه های آن
فهرست مطالب
تفکر سازنده:    1
-    2-19) تفکر سازنده    2
-    2-20) تعریف تفکر سازنده    2
-    2-21) نظریه ها    2
2-21-1)نظریه اپستاین در رابطه با تفکر سازنده    3
2-21-2) نظریه شاختر و سینگر    6
-    2-22) انطباق رفتاری    9
-    2-23 )انطباق هیجانی    9
-    2-24) انطباق هیجانی و شغل    10
-    2-25) تاثیر تفکر و نوع شناخت بر کنترل استرس و سلامتی    10
-    2-26) تفکر سازنده ضعیف و استرس    14
-    2-27) متفکر سازنده شدن    15
-    2-28) رابطه فرسودگی هیجانی و استرس شغلی    16
-    2-29) رابطه فرسودگی هیجانی و تعهد سازمانی    17
-    2-30) رابطه فر سودگی هیجانی و تفکر سازنده    18
-    2-31) پیشینه تحقیق    19
2-31-1) تحقیقات داخلی    19
2-31-2) تحقیقات خارجی    20
-    منابع    23
-    منابع فارسی:    24
کتاب:    24
مقالات:    25
پایان نامه:    26
مجلات:    26
-    منابع غیرفارسی:    27

لینک کمکی