فایل رایگان عوامل استرس شغلی در محیط کار و بررسی مدل های آن و راهکارهای پیشگیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوامل استرس شغلی در محیط کار و بررسی مدل های آن و راهکارهای پیشگیری :

دید کلی :
هدف از این تحقیق فایل رایگان عوامل استرس شغلی در محیط کار و بررسی مدل های آن و راهکارهای پیشگیری می باشد


توضیحات کامل :

کار جنبه ای از زندگی است که صرف نظر از منابع مالی برخی از نیاز های اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی ، نیاز های اجتماعی و احساسات خود  ارزشمندی را ارضاء می کند با وجود این، کار می تواند منبع فشار روانی نیز باشد. در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان ها مورد توجه بسیار واقع گردیده است.

 

 

 

 

استرس واكنش و عكس العمل شخص به محیط پیرامون خود را شامل می شود كه می تواند آثار مثبت و منفی را برای او ایجاد كند. آثار مثبت آن می تواند انگیزش، عملكرد و لذت فرد را در محیط كار افزایش دهد و آثار منفی آن می  تواند باعث ایجاد فشار در فرد شود و پیامدهاى فیزیكی، رفتاری و روانی مانند اضطراب، تشویش، نگرانی، كج خلقی و بیماری های قلبی داشته باشد (سعیدا اردکانی و همکاران؛1391). بنابراین با وجود این که استرس مثبت نیز وجود دارد و نباید به استرس به عنوان یک پدیده منفی نگریست، زمانی که از استرس صحبت می شود بیشتر به عوارض و جنبه های منفی آن توجه می شود .

 

 

 

 

 

 

به هر حال استرس اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت های اعضای سازمان دارد. مدیران، کارکنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهای عصبی دچار حالات روانی خاصی می شوند و دست به اعمالی می زنند که مستقیما در فعالیت ها و بازدهی سازمان منعکس می گردد. فشارهای عصبی علاوه بر تاثیرات روانی تاثیرات جسمانی نیز دارند. استرس های شدید باعث تزلزل در اهداف و راه های نیل به آن می شوند(Bland,2009). به عبارتی استرس در زندگی همه افرادی كه در یكی از مشاغل مختلف جامعه كار می كنند، وجود دارد و به گونه های مختلف بر آن ها فشار وارد می آورد.

 

 

 

 

 

 

تحولات شغلی نظیر تغییرات سازمانی، تغییر حقوق و دستمزد، ترفیع هاى شغلی، كاهش یا افزایش نیروی انسانی و دگرگونی های اجتماعی، به خوبی بر فرد فشار می آورند و وى را دچار آشفتگی، نگرانی، تشویش و اضطراب می كنند (احمدی و همکاران؛1390). در واقع، فشار و استرس كارى علاوه بر مشكلاتى كه براى فرد ایجاد می کند، پیامدهاى نامناسبى نیز براى سازمان ها و ادارات دارد. شناخت استرس هاى شغلى و عوامل تولیدكننده آن از این رو حائز اهمیت است كه می تواند سلامت جسمى و روانى نیروى كار را مورد تهدید قرار دهد و كاركرد اجتماعى آن ها را مختل كند كه تهدیدى جدى براى عملكرد و بهره ورى سازمانى محسوب می شود (سعیدا اردکانی و همکاران؛1391). لذا استرس عاملى مهم در بسیاری از آسیب های روانی و اجتماعی است كه آسیب های روانی ناشی از آن، با مدیریت استرس تقلیل می-یابد (Juniper, 2013).

 

 

 

 

 

 


فایل رایگان عوامل استرس شغلی در محیط کار و بررسی مدل های آن و راهکارهای پیشگیری
فهرست مطالب
تعریف نظری استرس شغلی
تعریف عملیاتی استرس شغلی
2-3-1) مقدمه
2-3-2) تعاریف و مفاهیم استرس شغلی
2-3-3) انواع مدل های استرس
2-3-4) عوامل استرس شغلی در محیط کار 
2-3-5) اهمیت مدیریت استرس
2-3-6) راهکارهای پیشگیری و مدیریت استرس شغلی در کارکنان
2-3-7) هوش هیجانی و استرس شغلی    
بخش دوم  پیشینه تحقیق در مورد استرس شغلی
2-4-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور
2-4-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور
منابع
 

لینک کمکی