فایل رایگان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعهد هویت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعهد هویت :

دید کلی :
دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

 تعریف نظری تعهد هویت: براساس تعریف راتانسی وفونیکس (1997،به نقل از برزونسکی،2005) هویت ساختار مفهومی سطح بالایی است که کوشش می کند مولفه های جدا از هم را به صورت پرمعنا و قابل درک، وحدت بخشد و سازمان بدهد. پایبندی به هویت خود، تعهد هویت نامیده می شود. به عبارتی، فرد در مواجهه با شرایط جدید و ارزش های جدید نسبت به هویت خود پایبند می ماند. تعریف عملیاتی تعهد هویت: به نمره ای که فرد از پرسشنامه تعهد هویت(ISI-6G) 40 سوالی برزونسکی (1992) بدست خواهدآورد. دامنه تغییرات این پرسشنامه بین 40 تا 200 است. موضوع این نوشتار فایل رایگان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعهد هویت می باشد.

 

 

 

 

برونسکی و کوک (2005) در بررسی وضعیت هویت و تعهد هویت دانش آموزان دریافتند که تفاوت در وضعیت هویت، علتی برای تغییر معنا دار در احساس تنهایی، و رشد روابط بین فردی است. دانش آموزان با سبک هویت اطلاعاتی،برای انطباق موثربامحیط وکاهش احساس تنهایی آمادگی بهتری دارندوافراد دارای سبک هویت سردرگم /اجتنابی بامشکلات بیشتری روبه روهستند. نوجوانان با سبک هنجاری اغلب خودکنترل،باوجدان وهدف مداروکمتردچاری احساس تنهایی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعهد هویت
فهرست مطالب
1-4- تعریف نظری وعملیاتی متغیرها    13
1-4-1- تعریف نظری تعهد هویت
1-4-2- تعریف عملیاتی تعهد هویت
فصل دوم: ادبیات تحقیق
تعهد هویت    22
2-2-1- ماهیت و مفهوم هویت    25
2-2-2- شكل‌گیری هویت    27
2-2-2-1- عوامل موثر بر شكل‌گیری هویت    31
2-2-3- نظریه‌های مربوط به هویت    31
2-2-3-1- نظریه اریكسون    32
2-2-3-2- دیدگاه مارسیا    35
2-2-3-3- دیدگاه بروزنسکی    37
2-2-3-3-1- سبک هویت  هنجاری    38
2-2-3-3-2- سبک هویت  سردرگم / اجتنابی    39
2-2-3-3-3- سبک هویت  اطلاعاتی    40
2-2-4- ارتباط سبک های هویت و تعهد هویت    41
2-2-5- چهار پایگاه اساسی هویت    46
2-4- پیشینه تحقیق    58
2-4- فرضیات تحقیق    69
2-4-1- فرضیات اصلی پژوهش:    69
2-4-2- فرضیات فرعی پژوهش:    69


منابع و مآخذ

لینک کمکی