فایل رایگان مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) - ویرایش 92

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل رایگان مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) - ویرایش 92 دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل رایگان مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) - ویرایش 92  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل رایگان مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) - ویرایش 92،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل رایگان مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) - ویرایش 92 :

هدف از تدوین این کتاب، ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است تا با رعایت آنها شرایط ایمنی، قابلیت بهره برداری مناسب، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره دهی مناسب و پایایی ساختمانهای موضوع این مبحث فراهم شود.
 

فایل رایگان مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) - ویرایش 92
فهرست مطالب مبحث بیست و دوم بصورت زیر است:

كلیات
22-1-1 هدف
22-1-2 حدود و دامنه كاربرد
22-1-3 تعاریف
22-1-4 انتخاب بازرس

22-2 نظامات اداری
22-2-1 كلیات
22-2-2 اجرای مقررات
22-2-3 نگهداری
22-2-4 ضوابط موجود
22-2-5 كیفیت اجرا
22-2-6 وظایف مسئول نگهداری ساختمان
22-2-7 هماهنگیهای بازرسی
22-2-8 استعلام
22-2-9 مصالح، روشها و تجهیزات جایگزین
22-2-10 آزمایشهای لازم
22-2-11 استفاده از مصالح و تجهیزات كار كرده
22-2-12 تخلف
22-2-13 ساختمانها و تجهیزات غیرایمن
22-2-14 تغییر كاربری

22-3 معماری و سازه
22-3-1 كلیات
22-3-2 مسئولیت
22-3-3 اجزای سازهای
22-3-4 قسمتهای خارجی ملك
22-3-5 حصاركشی
22-3-6 قسمتهای داخلی ملك
22-3-7 حفاظت در برابر خوردگی
22-3-8 دوره تناوب بازرسی

22-4 نور، تهویه و شرایط سكونت
22-4-1 كلیات
22-4-2 مسئولیت
22-4-3 تجهیزات
22-4-4 نور
22-4-5 تهویه
22-4-6 الزامات سكونت

22-5 تأسیسات مكانیكی
22-5-1 كلیات
22-5-2 تأسیسات هوارسانی، تعویض و تخلیه هوا
22-5-3 موتورخانه و معاینه فنی آن
22-5-4 دستگاههای گرم كننده و خنك كننده ویژه
22-5-5 دودكشها
22-5-6 ذخیرهسازی و لولهكشی سوخت مایع
22-5-7 لولهكشی
22-5-8 تأسیسات تبرید
22-5-9 سایر تأسیسات و تجهیزات
22-5-10 دوره تناوب بازرسی

22-6 تأسیسات بهداشتی
22-6-1 كلیات
22-6-2 تأسیسات توزیع آب مصرفی در ساختمان
22-6-3 شبكه فاضلاب بهداشتی
22-6-4 لوازم بهداشتی
22-6-5 لولهكشی آب باران
22-6-6 بستها و تكیهگاهها
22-6-7 دوره تناوب بازرسی

22-7 تأسیسات برقی
22-7-1 كلیات
22-7-2 علل كاهش ایمنی
22-7-3 مدارك زمان اجرا
22-7-4 مطابقت با استانداردها
22-7-5 ضوابط نصب
22-7-6 عملیات بازرسی
22-7-7 بازدید عینی از تأسیسات برقی
22-7-8 انجام آزمونها
22-7-9 گزارش بازرسی
22-7-10 نشانهگذاری و نصب اعلامیههای هشداردهنده
22-7-11 دوره تناوب بازرسی
22-7-12 تجهیزات الكتریكی با كاربرد عمومی

22-8 تأسیسات گازرسانی ساختمانها
22-8-1 كلیات
22-8-2 بازدید توسط مسئول نگهداری ساختمان
22-8-3 بازرسی توسط بازرس
22-8-4 دوره تناوب بازرسی
22-8-5 تعمیرات و تغییرات شبكه لولهكشی گاز
22-8-6 ایمنی دوره بهره برداری
22-8-7 تخریب و نوسازی ساختمان
22-8-8 صدمات وارده به شبكه لولهكشی گاز ساختمان
22-8-9 بازسازی اجزای تخریب یا تضعیف شده ساختمان
22-8-10 نشت گاز
22-8-11 قطع جریان گاز

22-9 حفاظت در برابر حریق
22-9-1 كلیات
22-9-2 الزامات عمومی
22-9-3 بازدید توسط مسئول نگهداری ساختمان
22-9-4 دوره تناوب بازرسی

22-10آسانسورها و پلكان برقی
22-10-1 كلیات
22-10-2 الزامات عمومی
22-10-3 بازرسی و نگهداری توسط مسئول نگهداری ساختمان
22-10-4 بازرسی توسط بازرس
22-10-5 تغییرات سیستم و تجهیزات كنترلی خاص

 

 

لینک کمکی