فایل رایگان پیش بینی نرخ نفوذ دستگاه TBM درتونل بلند زاگرس با استفاده از شبکه عصبی و SPSS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پیش بینی نرخ نفوذ دستگاه TBM درتونل بلند زاگرس با استفاده از شبکه عصبی و SPSS :

تونل انتقال آب نوسود بخشی از طرح انتقال آب به دشت های گرمسیری غرب كشور است كه آب منحرف شده از رودخانه سیروان را به پایین دست منتقل می كند. اجرای تونل(حفاری و سگمنت گذاری) بصورت مکانیزه و با استفاده از یک دستگاه D.S.TBM انجام می گیرد.
در این مقاله جهت بررسی تاثیرگذاری داده ها از SPSS و جهت پیش بینی نرخ نفوذ TBM از روش شبکه عصبی استفاده شده است. با استفاده از برنامه SPSS پارامترهای بدون تاثیر یا با تاثیر كم شناسایی شده و فقط داده های موثر در نرخ پیشروی به عنوان ورودی به شبکه عصبی داده می شود.
نرخ نفوذ برابر با نرخ پیشروی آنی ماشین است و معمولا بر حسب میلی متر بر دور تاج حفار به صورت معمول با توجه به TBM بیان می شود. پارامترهایی كه برای پیش بینی نرخ نفوذ به عنوان ورودی شبکه عصبی مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: مقاومت فشاری تک محوره، شاخص CLI، سیستم طبقه بندی RMR، آزمون برزیلی BTS ، SIGMA منظورشده است. باتوجه به خروجی شبکه عصبی میزان تاثیر پارامترهای ورودی به ترتیب: مقاومت فشاری تک محوره سنگ، BTS ،RMR، شاخص CLI SIGMA تاثیر گذار است.

لینک کمکی