فایل رایگان بررسی خاک های مسئله دار استان گیلان تحلیل و پهنه بندی خاک های روانگرا در مسیر متروی رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی خاک های مسئله دار استان گیلان تحلیل و پهنه بندی خاک های روانگرا در مسیر متروی رشت :

مرکز استان گیلان پذیرای جمعیت زیادی در زمان فعالیت های روزانه در بخش های اداری، بازرگانی، گردشگری و صنعتی است. بدین سبب شهرداری رشت درصدد احداث مترو جهت توسعه زیربنایی حمل و نقل شهری و تأمین نیازهای آینده شهر رشت است. از طرف دیگر در شرایط ویژه زمین شناسی استان گیلان که دارای سوابق زلزله های شدید نیز بوده، طراحی و اجرای چنین طرح بزرگی نیازمند بررسی همه جانبه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی ازجمله خاک های مسئله دار نظیر خاک هایی با پتانسیل روانگرایی است.
بنابراین در این پژوهش سعی می گردد که به بررسی مخاطرات احتمالی خاک های مسئله دار در مسیر متروی در دست احداث رشت پرداخته شود. مسئله اصلی تهیه نقشه های پهنه بندی برای خاک های مسئله دار با تأکید بر خاک های روانگرا در مسیر خط دو متروی شهر رشت است.
این طرح به بررسی مناطق مستعد روانگرایی و تعیین مخاطرات محتمل وارد بر پروژه مترو بر اساس داده ها و اطلاعات موجود می پردازد که البته به همراه خود تحلیل لایه های خاک
در مسیر خط دو مترو رشت را نیز دربر دارد. در وهله اول فرض گردید که خاک بستر محدوده شهر رشت دارای تنوع وسیعی است و پتانسیل روانگرایی را دارد. این موضوع با استفاده از نتایج مطالعات صحرایی و پردازش داده های اخذشده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای تخصصی تحلیل و پهنه بندی خاک های روانگرا انجام شد.
نهایتاً، مناطق مستعد روانگرایی و پهنه بندی این مناطق به گونه ای که برای کارفرمای طرح(شهرداری رشت) امکان برنامه ریزی و طراحی بر اساس نتایج این پژوهش وجود داشته باشد شناسایی و معرفی گردید.

لینک کمکی