فایل رایگان طرح سرود ملی - فارسی خوانداری ( سرود ملی )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طرح سرود ملی - فارسی خوانداری ( سرود ملی ) :

فایل رایگان طرح سرود ملی - فارسی خوانداری ( سرود ملی )

شامل 3 صفحه در قالب word

بصورت جدولی و مرتب با تمامی مشخصات.

مشخصات : نام مدرسه : پایه : پنجم ابتدایی

ناحیه : عنوان درس : فارسی خوانداری ( سرود ملی )

معلم راهنما : استاد راهنما : زمان : 45 دقیقه تاریخ :


محتوا (مفاهیم /مهارتها به تفکیک) : احساس تعلق ملی و میهنی

مهارت : احترام به سرود ملی ایران و آشنایی با اهمیت و کاربرد سرود ملی ، تلاش جهت ...........


لینک کمکی