فایل رایگان مقاله مقایسه مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقایسه مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم :

دانلود فایل رایگان مقاله مقایسه مفهوم فضا در مجسمه سازی و معماری نیمه دوم قرن بیستم 11 ص فرمت WORD قابل ویرایش

چکیده:

فضا در هنرهایی مانند معماری و مجسمه سازی، ادراکی است که انسان در مقابل توده بنا و از بخشهای خالی از توده انتزاع می کند مهمترین مشخص فضا، شکل آن است و عناصر و عوامل شکل دهند فرهنگها، از عوامل اصلی تعریف کنند فضا هستند . از نیمه دوم قرن بیستم مفهوم فضا ،در مجسمه سازی و نیز چگونگی حضور فیگور دستخوش تحول شده اند. و این تغییرات در مکاتبی مانند مینی مال، پست مدرنیسم، دیکانستراکشن، پاپ آرت و فولدینگ به وضوح به چشم می خورد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و براساس روش کیفی است. نتایج تحقیق نشان می دهد مفهوم فضای مجسمه سازی و معماری در دوران پس از مدرن، از سمت فضای تقسیم بندی شده و حوزه ای به سمت انعطاف پذیری فضاها و سیالیت فضایی پیش رفته است.

واژه های کلیدی : فضا ، مجسمه سازی ، معماری، دهه 1960


لینک کمکی