فایل رایگان هنر خیابانی ( گرافیتی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان هنر خیابانی ( گرافیتی) :

دانلود فایل رایگان هنر خیابانی ( گرافیتی) 105 ص فرمت WORD قابل ویرایش

فایل رایگان هنر خیابانی ( گرافیتی)
فهرست مطالب

مقدمه 5

1-1 معنای لغت گرافیتی 7

1-2 تعر یف گرافیتی در ویکی پدیا 12

2-1 تاریخچه ای از هنر گرافیتی 16

2-2 موقعیت قانونی برای گرافیتی 19

2-3 گرافیتی در نقاط مختلف جهان 22

2-3-1 ایالات متحده آمریکا 22

2-3 -1-1 فیلادلفیا 22

2-3 -1-2 نیویورک 23

2-3 -1-3 شیکاگو 25

2-3 -2 اروپا 25

2-3 -3 استرالیا 27

2-3 -4 آسیا 27

2-3 -5 پانک راک 28

2-4 ورود زنان به میدان مردانه گرافیتی در دنیا 29

3-1 پیشینه گرافیتی در ایران 32

4-1 انواع گرافیتی 41

4-1-1 دسته اول pieces 41

4-1--11 Roll ups یا Block style 41

4-1-1-2 wheatpaste 42

4--3-1-1 Throw Ups 43

4--4-1-1 wild style 45

4--5-1-1 murals 47

4-2 دسته دوم free form 50

4-2 -3 Marker Tags 50

4-2-4 Stencils 51

4-2-5 Aerosol Tags 52

4-3 کاربردهای گرافیتی 54

4-3 -1 گرافیتی به منزله شیوه بیان رادیكال و سیاسی 56

4-3 -2 گرافیتی از نگاه بودریار 60

4-3 -3 گرافیتی به منزله هنر دكوراتیو و والا 62

4-3 -4 ارتباط دسته های خلافكار با گرافیتی 63

4-3 -5 گرافیتی به منزله نوعی وندالیسم 56

4-3 -6 گرافیتی و موسیقی پانك راك 66

4-3 -7 جهان هنری گرافیتی 67

4 -4 عناصر نشانه شناختی در گرافیتی 70

4-5 وسائل کار گرافیتی 74

4-6 لغت نامه هنرمندان گرافیتی 74

5 -1 گرافیتی مدرن 86

6-1 معرفی گرافیتی کاران برجسته 92

نتیجه گیری 103

منابع و مآخذ 105لینک کمکی