فایل رایگان تعیین و شناسایی تفاوت ها در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعیین و شناسایی تفاوت ها در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور :

دانلود پایان نامه رساله تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور 191 ص فرمت WORD

فایل رایگان تعیین و شناسایی تفاوت ها در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور
فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات تحقیق

چکیده

نتایج

بحث

مقدمه

مساله

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف فرعی

الف) د ربعد سازگاری زناشویی

ب) در بعد بدکارکردی جنسی

ج) در بعد شادکامی ذهنی

فرضیه های تحقیق

الف) در بعد سازگاری زناشویی

ب) در بعد بدکارکردی جنسی

ج) در بعد شادکامی ذهنی

سوالات تحقیق

الف) در بعد سازگاری زناشویی

ب) در بعد بدکارکردی جنسی

ج) در بعد شادکامی ذهنی

تعریف متغیرها

سازگاری زناشویی

بدکارکردی جنسی

شادکامی ذهنی

باروری

5ناباروری

فصل دوم

ادبیات پژوهش

تحقیقات انجام شده در ایران

الف) در بعد سازگاری زناشویی

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بدکارکردیهای زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد

سازگاری

سازگاری و ناسازگاری

ناسازگار کیست؟

اریک برن معتقد است که هر انسانی از سه بخش شخصیتی که در ارتباط با یکدیگر نیز هستند، تشکیل می شود

فروپاشی زندگی زناشویی

مواردی که در زندگی زناشویی سبب اختلاف می شود

عوامل موثر در سازش با همسر

سنین بهترین سازش

ویژگی هایی که باعث ارتباط ناسازگارانه زناشویی می شود

برای آنکه مشکلی که موجب ناسازگاری شده را حل کنیم به دو مرحله جداگانه باید مشکل را تقسیم کرد

الف) شناسایی مشکل

ب) حل مشکل

حفظ روابط زناشویی

رضایت از زندگی

بهداشت روانی و سازگاری

بعضی خصوصیات انسان سازگار و سالم

خصوصیات دیگر انسان سازگار

پرورش شوخ طبعی به خصوص درباره خود

شرکت کردن در فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی

سلامتی زوجین و تاثیر آن در سازگاری زناشویی

سلامتی زن

سلامتی شوهر

بهداشت روانی ازدواج

توافق و طرز فکر درباره امور جنسی

نظریه سالیوان

نظریه اریکسن

9شادی یک انتخاب است

خط مشی شادی

عوامل تاثیر گذار بر شادی

اعتقادات مذهبی

سرمایه اجتماعی

الف) اعتماد

اعتماد شامل سه مقوله می باشد

مفاهیم مربوط به بدکارکردیهای جنسی

حال به تعریف اختلال در این چهار مرحله می پردازیم

میل، تهییج، اوج لذت جنسی، رهاسازی

بدکارکردی های جنسی، توصیفها و سبب شناسی

D.S.M.IV بین دو نوع اختلال میل جنسی تمایز قائل است

الف) اختلال میل جنسی کم فعال

ب) اختلال بیزاری جنسی

اختلالهای انگیختگی جنسی

اختلالهای اوج لذت جنسی

اختلال درد جنسی

نظریه های کلی بدکارکردهای جنسی

انواع بدکارکردهای جنسی

اختلال میل جنسی پائین

اختلال بیزار جنسی

اختلال نعوظی مرد

با این حال هنوز هم مشخص نشده است که تمرکز حواس بر افکار منفی علت ناهنجاری جنسی است یا معلول آن

اختلال انگیختگی جنسی در زن

5ارگاسم بازداری شده در زن

6ارگاسم بازداری شده در مرد

7انزال زودرس

مقاربت دردناک (دیسپارونی)

واژینیسم

درمان بدکارکردیهای جنسی

آموزش جنسی

کاهش اضطراب

رویه های تغییر افکار و نگرشها

درمان زوجین

فنون روان پویایی

روش های بدنی و پزشکی

درمان کم میلی جنسی – یک رویکرد وحدت یافته

باروری

ناباروری

نازایی

عقیم بودن

یائسگی

تاریخچه ی ناباروری

سیر ناباروری از گذشته تا کنون

انواع ناباروری

ناباروری اولیه

ناباروری ثانویه

ناباروری نسبی

اپیدمیولوژی ناباروری

علت ناباروری

استرس

آسیب های ناشی از قرصهای پس از نزدیکی

پرخوری توام با سوء تغذیه

اسپرم ضعیف

عفونتهای ادراری – تناسلی

تضعیف سیستم ایمنی

وزن

داروها

عفونتهای دستگاه تناسلی

سابقه بیماری عفونی:

سابقه جراحی یا ضربه ها

اختلالات فعالیت جنسی

ایمپوتنسی

اختلال فعالیت ارگاسمیک

اختلال فعالیت واژینیسم

اختلال فعالیت جنسی عمومی

علاوه بر موارد دیگر همچون موارد زیر موجب ناباروری در زنان می شود از قبیل

تاثیر سن زوجین در ناباروری

حداقل به دو دلیل کیفیت اسپرم با پیری کاهش می یابد

ناباروری باعلتهای ناشناخته

ناباروری ثانویه

ناباروری ثانویه در موارد زیر دیده می شود

عوامل اساسی برای تولید مثل

علل ناباروری و عدم تولید مثل برحسب درصد

مراحل بررسی وضعیت افراد نابارور

بررسی زن نابارور شامل مراحل زیر است

موارد ارجاع زوج نابارور به متخصصین

درمان ناباروری در زنان

روشهای درمان در زنان نابارور

روش درمانی ART

لازمه ی اساسی درمان ناباروری از طریق لقاح خارج رحمی (IVF)

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

روش و نوع تحقیق

جامعه آماری

نمونه گیری

حجم نمونه

ابزار جمع آوری اطلاعات

پرسش نامه عملکرد جنسی

پرسش نامه شادکامی اکسفورد (OHI)

جدول شماره : نتایج نهایی تحلیل عاملی جهت روایی سازه پرسش نامه شادکامی

پرسش نامه سازگاری زناشویی DAS

پایایی و روایی مقیاس

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها


فصل پنجم

یافته های تحقیق و پیشنهادات

یافته های تحقیق

الف) توصیف داده ها

ب) آزمون فرضیه ها و بحث و تبیین

پیشنهادات تحقیق

مشکلات و محدودیتهای تحقیق

نتیجه گیری و جمع بندیلینک کمکی