فایل رایگان تحقیق درباره رهبری در حکومت جمهوری اسلامی ایران چه نقشی دارد؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق درباره رهبری در حکومت جمهوری اسلامی ایران چه نقشی دارد؟ :

فایل رایگان تحقیق درباره رهبری در حکومت جمهوری اسلامی ایران چه نقشی دارد؟
فهرست

عنـــــــوان

صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

اندیشه های اخلاقی حافظ

3

1- ناپیداری جهان

3

2- حقیقت جویی و دوری از ریا

3

3- توکل

4

4- پند پذیری

4

بلند نظری

5

آزادگی و وارستگی

5

ارزش دوست و دوستی

5

مقام رضا

6

حسن سلوک در زندگی

7

عشق به وطن مألوف

7

وقت شناسی و صبر و ثبات در کارها

7

امید به عفو و رحمت الهی

8

نتیجه گیری

9

منابع و مآخذ

10
مقدمه

دانشمندان علوم اجتماعی، موجودیت رهبر در جوامع انسانی را یك امر ضروری و حیاتی تلقی می كنند.

ضرورت رهبر نه تنها در جوامع انسانی، بل حتی در میان جانورانی كه زندگی دسته جمعی دارند نیز كاملا روشن است.

رهبر در حقیقت عضو فعال گروه یا جامعهء خود میباشد، رهبر از لحاظ جسمی و خاصتاً از لحاظ ذهنی بر سایر افراد جامعهء خود بر تری دارد و بر همین بر تری و قابلیت است كه بر جامعهء خود اثر میگذارد، در اذهان و قلوب شان برای خود جا باز میكند، مشغولیتهای شان را كنترول و آنها را برای در جهت اهداف مشترك آمادهء عمل میسازد.

به نظر بورنگ: «منظور از رهبری تعلق فرد با گروه است كه به خاطر مقصد یا نصب العین خاص بر قرار میشود.»

رهبران دارای قابلیتهای متفاوت رهبری میباشند، بعضی از آنها میتوانند یك گروه كوچك را رهبری كنند، مگر وقتی كه ساختار تشكیلاتی گروه / حزب به حد قابل ملاحظه یی توسعه و افزایش می یابد از عهده اداره و كنترول آن بر نمی آیند. در عده یی از رهبران این قابلیت تا حد زیاد به ودیعه گذاشته شده است. چنان كه با رشد و انكشاف تشكیلات گروه، قابلیت او نیز افزایش می یابد، اما در هر حال، هیچ رهبر در تمام حالات و اوقات قابلیت رهبری را ندارد و خواه مخواه در پاره یی از امور دچار مشكلات و موانع میشود. اوضاع و احوال متفاوت به شخصیتهای متفاوت ضرورت دارد اما رهبرانی كه معمولاً دارای سطح ادعای خودی بلند میباشند هیچوقت بر ناتوانی خود اعتراف نمیكنند.

خواسته های جامعه از رهبر، روز به روز افزایش میبابد، اگر به همان تناسب قابلیت رهبر در بر آوردن اهداف و مقاصد او به بالای جامعه افزایش نیابد بین رهبر و گروه مربوط او اصطكاك به وجود می آید.

رهبر کیست؟

مقام رهبری بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران و شخص اول کشور است و بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «ولی فقیه»، این منصب را عهده دار است.

شرایط و صفات رهبری

اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

وظایف و اختیارات رهبری

اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.


لینک کمکی