فایل رایگان پروژه الگوبرداری از کرم ابریشم در طراحی معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروژه الگوبرداری از کرم ابریشم در طراحی معماری :

دانلود پروژه درس انسان-طبیعت، معماری: الگوبرداری از کرم ابریشم در طراحی معماری 55 ص فرمت WORD قابل ویرایش

چکیده

تحقیق پیش رو در مورد خلقت کرم ابریشم بوده و مواردی از قبیل معرفی حشره ، چرخه ی زندگی ، تاریخچه ای چند از پیدایش حشره ، ارتباط با صنعت ،پرورش و طبیعت حشره را در بر میگیرد . اما عامل مهم در گردآوری این تحقیق موضوع ارتباط این طبیعت حشره با انسان و معماری و تاثیر پذیری از آن میباشد .

از آن جایی که انسان همواره خداوند را به عنوان خالق این جهان شناخته و می شناسد درصصد است تا از بهره گیری از طبیعت به عنوان شاهکار خداوند متعال در معماری خود هر چه بهتر از این خلقت استفاده نموده و از شگفتی های طبیعت در راستای اهداف خود در معماری استفاده کند .

ما نیز به عنوان یک دانشجوی معماری طرح تحقیق خود را بر پایه ی خلقت کرم ابریشم و تاثیر انسان از این موجود بنا نهادیم تا یک طرح کلی از هر آنچه که انسان در مورد کرم ابریشم یافته و از آن تاثیر پذیرفته را تا به امروز جمع نماییم و به استفاده کنندگان در این زمینه تقدیم کنیم تا مقداری از سختی بدست آوردن این گونه مطالب کاسته باشیم چراکه تا به امروز کمتر تحقیقی در این موارد یافت میشود که همه ی ابعاد در مورد خلقت خدا و ارتباط با الهام گیری از این خلقت مخصوصا برای کرم ابریشم را دارا باشد .

در نتیجه با بهره گیری از این مطالب می توان به به نوعی نگرش در ارتباط خلقت این موجود با معماری انسان دست یافت و از آن در جهت بهبود معماری خود استفاده کرد .

ضمن اینکه در گردآوری مطالب با سختی هایی روبه رو بودیم اما به لطف الهی توانستیم مطالبی چند از این قبیل جمع آوری کنیم که حداقل نوعی آشنایی با معماری به شیوه ی کرم ابریشم را به نظر خوانندگان گرامی برسانیم امید است که مورد رضایت عزیزان قرار گیرد .


لینک کمکی