فایل رایگان تحقیق درباره عاشورا و جلوه های ادبی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق درباره عاشورا و جلوه های ادبی آن :

« فایل رایگان تحقیق درباره عاشورا و جلوه های ادبی آن
فهرست مطالب »

عنـــــــوان

صفحه

مقدمه

1

کاستی های ادبیات عاشورا

2

سیر شعر عاشورایی در شعر پارسی

3

موضوع و مضمون اشعار عاشورایی

6

نگاه سیاسی به عاشورا

8

نتیجه گیری

10

منابع

11مقدمه:

عاشورا و رویارویى آگاهانه و آزادانه حسین بن على و یارانش با پدیده مرگ، و عدم استخراج اصول و مبانى وجودشناختى (اگزیستانسیالیستی[1]( معرفت‏شناختى و انسان‏شناختى این حادثه بزرگ و مقدس.

در انتخاب آثار گزیده و مطرح عاشورایى، توجه به موارد مزبور و لزوم حضور آنها در شعر امرى لازم و بایسته بوده، خلاء وجودى یكایك آنها به نقص و كاستى آن اثر منجر خواهد شد. چرا كه بر كالبد استوار و لایزال عاشورا، خلعت و جامه‏اى فاخر و چشم‏نواز، زیبنده است و عاشورا از آثارى كه سنخیت و تناسبى با آن ندارند مستغنى بوده و خواهد بود.

یكی از جریان های فرهنگی كه عظمت، زیبایی و جنبه های حماسی عاشورا را به مخاطبان عرضه می كند ادبیات است.از آن جایی كه تحولات اجتماعی تاثیر به سزایی در تحولات ادبی داشته و دارد نباید تاثیر انقلاب را در شكوفایی دوباره ادبیات عاشورایی نادیده گرفت. فعالیت های سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بازسازی نمادهای ادبیات عاشورایی و گرایش شاعرانی هم چون علی معلم، حمید سبزواری، قیصر امین پور، سیدحسن حسینی به اشعار عاشورایی نمونه ای از این تاثیر است.

در هر حال، ادبیات عاشورایی طی سالیان متمادی می تواند پربارتر از گذشته نیز به مسیر خود ادامه دهد و ارزش ها و عظمت نهضت عاشورا را برای نسل های مختلف نمایان كند.
یكی از شاعران با بیان این كه فلسفه قیام عاشورا یك حركت همراه با مقاومت در مقابل ظلم و ستم حكومت زمان بود می گوید: ادبیات عاشورایی[2] پیوند خورده با ادبیات مقاومت[3] و پایداری[4] است.

کاستی های ادبیات عاشورا :

با بررسى كلى ادبیات عاشورا (شعر عاشورایى)، به ویژه بررسى اشعارى كه طى دو دهه اخیر سروده شده است برخى كاستى‏ها مشاهده مى‏شود. بى‏تردید، اشاره به این نكات و نقاط منفى، صرفاً با انگیزه گوشزد و هشدار به شاعران متعهد جهت اصلاح بینش و نگرش خود به عاشورا صورت می‌گیرد، نه تخطئه یا - خداى ناكرده - تضعیف ادبیات عاشورا. هنر اگر در قالب ادبى متناسب با آن ریخته نشود و ظرف مناسب خود را نیابد فاقد تأثیر خواهد بود.

نگارنده با بررسى و مطالعه صدها شعر مربوط به عاشورا برخى علل «در حاشیه ماندن ادبیات عاشورا» را به شرح ذیل یادآورى مى‏نماید:

الف. تكرار مكرّرات و زیاده‏گویى بدون نوآورى.

ب. شعارى بودن اشعار، كلى‏گویى و بى‏توجهى به صبغه ادبى در آفرینش آثار عاشورایى.

ج. رجوع به وقایع غیرمستند و تحریف شده و خلاء مقبولیت تاریخى.

د. بهره جستن از بیان غیرعینى و مفهومى و به كارگیرى تركیبات كلیشه‏اى و فقدان آرایه‏هاى تصویرى و حسّى.

ه. غفلت‏ورزى از ابعاد عرفانى، حماسى و به طور كلى ارزشی عاشورا و انحصار آن در بُعد سوگوارى و عاطفى

و. بى‏توجهى به تأثیر اعجازگونه القاء غیرمستقیم مضامین عاشورا و روى آوردن به القاء بى‏واسطه پیام‏هاى عاشورا.

ز. عدم شناخت وافى نسبت به شخصیت قهرمانان كربلا و پایگاه حقیقى آنان.

ح. و از همه مهمتر، عدم تأمل عمیق فكرى و فلسفى در حادثه[1] Existential

[2] Ashura literature

[3] Resistance Literature

[4] Sustainability literature.


لینک کمکی