فایل رایگان مقاله تئوری های تناسبات در طبیعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تئوری های تناسبات در طبیعت :

دانلود فایل رایگان مقاله تئوری های تناسبات در طبیعت 11 ص فرمت WORD قابل ویرایش

تئوری های تناسبات

منظور از تئوری های تناسبات ایجاد احساس نظم بین اجزاء یک ترکیب بصری است.

طبق نظریه " اقلیدس " نسبت به مقایسه کمی دو چیز مشابه اطلاق می شود حال آنکه تناسب به تساوی نسبتها اطلاق می شود.

بنابراین تحت هر سیستم تنظیم تناسب عمل کردن به معنی در نظر گیری یک نسبت اختصاصی است و این کیفیت ثابتی است که از یک نسبت به نسبت دیگر منتقل می شود .

بدین ترتیب سیستم تنظیم تناسب مجموعه ای از نسبتهای ثابت بصری را بین اجزاء یک بنا و نیز بین اجزاء و کل بوجود می آورد .

با اینکه این نسبتها در نظر اول ممکن است به چشم بیننده ای که تصادفا با آن برخورد می کند نیاید و این روابط به راحتی توسط یک ناظر بی دقت درک نشوند ، اما می توان نظم دیداری موجود در آن ها را با تکرار یک سری از تجربیات حس کرد و نظم بصری ای که ایجاد می کند را طی یک رشته تجربیات مکرر می توان تشخیص داد .

در حقیقت اگر در طراحی که بوسیله سیستم تعیین تناسب تنظیم شده ابعاد و نسبتهای صحیح نتوانند به طور واقعی و به طریق مشابه توسط همه درک شوند پس سیستمهای تنظیم تناسب چه فایده ای دارند و چرا از اهمیت خاصی در طراحی معماری برخوردار هستند ؟

سیستم های تنظیم تناسب از صورت تعیین کننده های عملکردی و تکنیکی فرم و فضای معماری فراتر رفته استدلالات زیبائی در مورد ابعاد خود ارائه می دهند . آنها با اعطای تناسباتی مشابه و از یک خانواده به اجزاء یک طرح معماری از نظر بصری می توانند به چندگانگی اجزاء در آن طرح وحدت بخشند .

آنها می توانند احساس نظم را در ترتیب فضاها بوجود آورند و امکان ادامه آنرا افزایش دهند همچنین می توانند نسبتهایی مشخص بین اجزاء داخلی و خارجی یک بنا بوجود آورند ......................لینک کمکی