فایل رایگان پروپوزال معماری طراحی مسجد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال معماری طراحی مسجد :

دانلود فایل رایگان پروپوزال معماری طراحی مسجد در منطقه 2 تهران 18 ص با فرمت WORD

بیان مساله تحقیق:

زیربنای جامعه را فرهنگ تشکیل می دهد و موجودیت اقشار گوناگون و اقوام متعدد، وامدار این رکن اساسی و عنصر حرکت ساز و نقش آفرین می باشد.

مهم ترین عوامل فرهنگ ساز، ارزش های معنوی، کرامت های اخلاقی، معارف، ابتکارات و خلاقیت هایی هستند که خود ریشه در حقیقت جویی دارند. برای نسلی نوخاسته، پویا و بالنده، خودآگاهی فرهنگی و توجه به هویت اصیل و بومی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

انسان های خوش ذوق در گذشته های دور و اعصار گوناگون، کوشیده اند در وهله اول، تحولاتی در نگرش ها و باورهای خود پدید آورند و آن گاه با تأکید بر فضیلت های انسانی و شکوفایی توانایی ها و ظرفیت های خویش، به ساخت بناها، احداث روش های ابتکاری و ابداع شیوه های مفید و اثربخش، روی آورند.یكی از مهم ترین محصول این حرکت سترگ،ساخت مساجد است( فاطمی و همکاران، 3:1395).


فایل رایگان پروپوزال معماری طراحی مسجد
فهرست مطالب:

بیان مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

معرفی سایت

دلایل انتخاب سایت

برنامه فیزیکی طرح

زمان بندی انجام پروژه

منابع و مآخذ


لینک کمکی