فایل رایگان تحقیق درباره مراحل فرآیند بودجه ریزی در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق درباره مراحل فرآیند بودجه ریزی در ایران :

فایل رایگان تحقیق درباره مراحل فرآیند بودجه ریزی در ایران
فهرست
عنـــــــوان صفحه
مقدمه
امکان سنجی بودجه ریزی بر مبنای صفر در ایران
مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
مرحله تصویب بودجه
اجرای بودجه
نظارت بر بودجه
بررسی و آسیب شناسی نظام بودجه ریزی عملیاتی
نظام بودجه ریزی
مشکلات بودجه ریزی در ایران
الف)مسائل و مشکلات ساختاری
ب) مسائل و مشلات اجرایی
مفهوم بودجه ریزی عملیاتی
اهداف بودجه عملیاتی
مزایای بودجه ریزی عملیاتی
مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های دولتی
اقدامات لازم برای تحقق بودجه ریزی عملیاتی
چارچوب و چشم انداز بودجه عملیاتی در ایران
قانون بودجه در ایران
تحول در بودجه ریزی
اصول حاکم بر نظام بودجه ریزی
اهداف اصلاح نظام بودجه ریزی
نتیجه گیری
منبع

مقدمه:
قریب به اتفاق دست اندركاران بر این باورند كه بودجه ریزی در ایران، به رغم حدود یك قرن پیشینه اجرایی با مسائل و مشكلات متعددی روبه روست، پاره‌ای از این مشكلات ناشی از شرایط و احوال اقتصادی و اجتماعی كنونی است، اما برخی دیگر كه دارای اهمیت بسیار بیشتری نیز هست، ریشه در ساختار اداری و مالی كشور دارد. مسائل و تنگناهای مزبور بر محتوای اطلاعاتی بودجه تاثیر گذاشته و باعث فقدان شفافیت در تصمیم‌های مالی و در نتیجه بروز آسیب‌هایی در انجام وظایف حوزه قانونگذاری شده است. حل مشكلات مزبور در گروه نگاه جامع بلند مدت به مسائل بودجه‌ریزی است.

فرآیند بودجه ریزی ایران

امكان سنجی بودجه ریزی بر مبنای صفر در ایران

ساختار بودجه ریزی در ایران دارای مشكلات و ایرادات اساسی است. بسیاری از كارشناسان روند تهیه، تدوین، تصویب و اجرای آن را بسیار طولانی می دانند.فرآیندی كه در پس هر كدام از آن ها، باید شاهد تغییراتی اساسی در مبنای اولیه آن بود. سرانجام آن چه كه از این روند و پس از تصویب بیرون می آید، آن چیزی نیست كه كارشناسان پس از ماه ها بررسی كارشناسی آن را نوشته بودند.عده ای دیگر نیز این نوع بودجه بندی را مناسب كشور نمی دانند و سرانجام بودجه بندی بر مبنای صفر را پیشنهاد كردند.بودجه ریزی بر مبنای صفر با واقع بینی بیش تری نسبت به آن گروه از عملیات و فعالیت های دستگاه های اجرایی كه می توانند جابه جا شده و نتایج پرثمرتری را به بار آورند، می نگرد.اگر چه این روش بودجه ریزی بسیار پیچیده است اما گفته می شود نتایج مطلوبی كه از این روش به دست می آید، ارزش به كار بردن آن را دارد. این روش تمركز و تاكید بر كل تقاضای بودجه دارد و یكی از مشخصه های مهم آن انعطاف پذیری است و به بودجه ریزان این امكان را می دهد كه بین شقوق مختلف اعتباری حق انتخاب داشته باشند. در واقع بر این اساس هر سازمان، برنامه های جدید و قدیم خود را همانند یك فعالیت جدید مورد ارزیابی قرار می دهد. اساس این روش مبتنی بر نوسازی و تحول در سازمان هاست.در این روش درجه اولویت اهداف نسبت به یكدیگر تعیین می شود.

بودجه بندی فرآیندی مستمر است كه اركان و عناصر آن در بیش تر كشورها تقریبابا یكدیگر شباهت دارند، این وجه تشابه مراحل اساسی بودجه از تهیه و تنظیم تا اجرای آن است. روش هایی كه در این مراحل اعمال می شود به لحاظ هدف یكی بوده، ولی كیفیت به كار گرفتن آن ها ممكن است كم و بیش فرق كند.
دولت ها عمومابرای تنظیم بودجه، نخست برآوردهای درآمد و هزینه را برای دوره آینده پیش بینی می كنند; سپس از مجموع این برآوردها و تطبیق آن ها با اطلاعات و مفروضات جمع آوری شده، بودجه پیشنهادی را تهیه و تنظیم می كنند و پس از تصویب مراجع صلاحیت دار، برای اجرا آماده می كنند. آن ها روش ها و تدابیر لازم را برای حسن اجرای بودجه به كار می بندند و عمل نظارت به صورت بررسی نتیجه عملیات انجام می گیرد تا به این وسیله از برخورد مسایل و بروز مشكلات جلوگیری شود.
بودجه از چهار مرحله تشكیل می شود كه در مجموع این چهار مرحله را سیكل بودجه ای نامیده اند; این چهار مرحله عبارتند از:

1- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه (بودجه پیشنهادی)
2- تصویب بودجه (بودجه مصوب)
3- اجرای بودجه (بودجه تخصیای)
4- نظارت و كنترل بودجه (تفریغ بودجه)

1- مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه:

هدف ها و سیاست های كلی دولت در تنظیم بودجه سالانه كه توسط شورای اقتصاد تنظیم می شود، از طریق بخش نامه بودجه از سوی رییس جمهور به تمامی دستگاه های دولتی ابلاغ می شود. دستگاه های دولتی، بودجه یك سال آینده خود را در قالب اهداف و خط مشی تعیین شده و با رعایت دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تنظیم و پیشنهاد می كنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور پس از بررسی های لازم و با توجه به اولویت ها و میزان درآمدهای پیش بینی شده، بودجه دستگاه های دولتی را پس از انجام تعدیل لازم در لایحه بودجه كل كشور منظور و برای بررسی به شورای اقتصاد و هیات وزیران تسلیم می كند. هیات وزیران لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده و پس از تایید در مهلت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می كند. رییس جمهور هنگام تقدیم بودجه ضمن گزارش مشروحی، رئوس برنامه های دولت را به اطلاع نمایندگان مجلس می رساند.


لینک کمکی