فایل رایگان تحقیق درباره فن سخنوری و سخنرانی کردن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق درباره فن سخنوری و سخنرانی کردن :

فایل رایگان تحقیق درباره فن سخنوری و سخنرانی کردن
فهرست

عنـــــــوان

صفحه

مقدمه

تعاریف سخنوری

تاریخچه سخنوری

خطابه در روم

سریانیان و خطابه

عصر جاهلی و خطابه

اقسام سخنوری

سخنوری سیاسی

سخنوری قضایی

سخنوری تشریفاتی یا نمایشی

سخنوری علمی

سخنوری منبری

فنون بیان موثر

نکاتی در باب سخنوری

صفات سخنور

خطابه

محتوای سخنرانی

ابزار سخنوری

بُردار کنونی

زبان

نتیجه گیری

فایل رایگان تحقیق درباره فن سخنوری و سخنرانی کردن
فهرست منابع

مقدمه

عصری که ما در آن زندگی می کنیم و در هر لحظه آن با تغییرات گسترده ای روبرو هستیم ارتباطات نام دارد و این ارتباطات است که حرف اول را می زند.همه ی افراد بیشتر اوقات خود را به نحوی با دیگران در تماس هستند،به همین دلیل کیفیت زندگی و کار هر کس به کیفیت ارتباط او با دیگران بستگی دارد. همه ی ما در محیط کار فرصت های یکسانی داریم اما کسانی مسیر پیشرفت و ترقی را در زندگی به سرعت طی می کنند که قدرت بیان بالایی داشته باشند. از این راه است که فرد صاحب احترام ،اعتبار و مقام بالایی در میان دیگر اعضای گروه می شود.یکی از راه های مطرح کردن خود همین برقراری ارتباط مناسب و موثر است.تقریبا هر کس به دلایل مختلف در یک جمع یا محیط کار و کلاس های فوق العاده سخنرانی کرده است. بیشتر افراد در زمینه سخنرانی در جمع دچار اضطراب و نگرانی می شوند. سخن گفتن یکی از آداب ما انسان هااست که برای اینکه بتوانیم مقصود خود را به طرف مقابل برسانیم از آن استفاده می کنیم. اگر بخواهیم تاریخ فن سخنوری را مورد بررسی قرار دهیم باید آغاز شروع این فن را در یونان جستجو کرد.فن سخنوری چه از نظر معنی و چه از نظر کیفیتی در آن سرزمین بوجود آمده است. فن سخنوری همچون فنون دیگر در این کشور کمال و پیشرفت خود را طی کرده است.آنچه پیش رو دارید مطالبی کوتاه اما مفید و مختصردر مورد فن سخنوری است که برای مخاطبان گرامی تهیه گردیده است.

تعاریف سخنوری

سخنرانی فن و هنری است که از راه ارائه دلیل و برانگیختن عواطف، برمخاطبان وشنوندگان خود تاثیر می گذارد و آنان را به سوی موضوع و هدفی خاص راهنمایی و برای آن زمینه سازی می کند.همانگونه که در تعریف بالا دیدید، سخنرانی، راهنمایی مخاطب به سوی هدفی خاص است که باید برای آن زمینه سازی کرد. با توجه به تعریف سخنرانی باید توجه داشته باشید که سخنرانی هم فن است پس به دانش نیاز دارد و هم هنر است پس به ذوق نیاز دارد.در تعریف دیگر از سخنوری آمده است که سخنوری یا خطابه فنی است که به وسیله آن گوینده، شنونده را به سخن خود اقناع و بر منظور خویش ترغیب می کند. پس غرض از سخنوری همین دو نتیجه است که شنونده سخن گوینده را بپذیرد و بر منظور او برانگیخته شود.گوینده ای که این فن را به کار می برد، خطیب و سخنور نامند و سخنی را که این فن در آن به کار برده شود خطبه، نطق و گفتار خوانند. از دیدگاه نگارنده سخنرانی فن یا هنری است که سخنور باتوجه به دانش (درواقع در فن سخنوری و مطالبی که قرار است ارائه دهد یا نحوه ارتباط با مخاطبان......) که دارد مخاطبان را قانع و با توجه به موقعیت و منصبی که دارد می تواند آنها را ترغیب کند و از این لحاظ سخنان او بیشتر در مخاطبان نفوذ می کند. در این جا صحبت از همان اعتبار اولیه،ثانویه و اعتبار نهایی در علوم ارتباطات است که هر فردی در رابطه با سخنرانی با این سه اعتبار روبرو می شود. در ادامه به توضیح این سه نوع از اعتبار می پردازیم تا مسیر درستی را طی کرده باشم:

اعتبار اولیه: اعتبار اولیه یا عرضی به اعتباری اطلاق می شود که عامل ارتباطی قبل از ورود به فرایند ارتباطی مورد نظر آن را داراست. اغلب اعتبار اولیه از عنوان فرد نشات می گیرد و بر آن متکی است مانند پیشوند: مهندس، استاد، دکتر و ......


لینک کمکی