فایل رایگان پاورپوینت اقلیم گلپایگان و خانه سنتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت اقلیم گلپایگان و خانه سنتی :

دانلود پروژه درس تنظیم شرایط محیطی: پاورپوینت اقلیم گلپایگان و خانه سنتی 25 اسلاید قابل ویرایش

تقسیمات اقلیمی جهان

اقلیم جهان در کل به پنج اقلیم تقسیم می شوند که عبارتند :

1)اقلیم بارانی استوایی: دراین اقلیم،فصل سردوجود نداردومعدل دمای هوادرسردترین ماه سال بیش

از18درجه ی سانتی گراد است.

2)اقلیم گرم و خشک: دراین مناطق، به دلیل آنکه میزان بارندگی سالیانه بخار آب مورد نظر جهت

رطوبت هوا راتامین نمی کند،هوا به طور کلی خشک است.

3)اقلیم گرم_معتدل:معدل دمای هوای سردترین ماه سال دراین مناطق بین 18و3- درجه ی سانتی

گرادومعدل دمای هوادرگرمترین ماه سال بیش از 10درجه ی سانتی گراداست. دراین مناطق زمستان

کوتاه است. ولی ممکن است حدود یک ماه یا بیشتر، زمین یخ بسته یا پوشیده از برف باشد.

4)اقلیم سرد و برفی:دراین اقلیم،معدل دمای هوادرگرمترین ماه بیش از10درجه ی ودرسردترین ماه

سال کمتر از 3-درجه ی سانتی گراد است. بارندگی دراین مناطق معمولاً به صورت برف است ودر طول چندماه از سال،زمین پوشیده از یخ و برف می شود.

5)اقلیم قطبی:در این اقلیم معدل دمای هوا در گرمترین ماه سال کمتر از 10 درجه ی سانتی گراد

است و دراینجا _ بر خلاف اقلیم بارانی استوایی _ فصل گرم وجود ندارد.لینک کمکی