فایل رایگان مطالعات اقلیمی شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعات اقلیمی شهر اهواز :

دانلود فایل رایگان مطالعات اقلیمی شهر اهواز 20 ص فرمت WORD قابل ویرایش

مطالعات اقلیمی

آب و هوا یا اقلیم (climate) یك منطقه، حاصل تاثیر پارامترهای جوی تاثیرگذار بر روی آن منطقه می باشد. اقلیم یك منطقه بر روی نوع پوشش گیاهی بومی تاثیر گذار است به طوریكه یكی از عوامل مهم در شكل گیری فون و فلور منطقه، اقلیم حاكم برآن محدوده می باشد .

پارامترهای تاثیر گذار در اقلیم

پارامترهای گوناگونی را می توان به طور عمده به عنوان سازندهای تاثیر گذار و كنترل كننده اقلیم یك مكان در نظر گرفت. اما برخی از این فاكتورها از اهمیت بیشتری برخوردارهستند كه میتوان این عوامل را به شرح ذیل دسته بندی نمود :

1 تغییر حركت وضعی كره زمین در مدار مربوطه در طی زمان و به طبع تغییر در زاویه تابش خورشید و تاثیر فصول مختلف بر روی اقلیم ؛

2 عوامل تركیبی موجود در اتمسفر (میزان بخار آب، گازهای تركیبی، ذرات معلق،......) ؛

3 وجود مناطق پر فشار و كم فشار بر روی كره زمین وایجاد بادها ؛

4 طول و عرض وجهات جغرافیایی و توپو گرافی محل .لینک کمکی