فایل رایگان تحقیق اقلیم استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق اقلیم استان تهران :

دانلود فایل رایگان تحقیق اقلیم استان تهران 14 ص فرمت WORD قابل ویرایش

فایل رایگان تحقیق اقلیم استان تهران
فهرست مطالب:

اقلیم استان تهران 1

مطالعات اقلیمی 3

تقسیمات اقلیمی ایران 3

اقلیم استان تهران 4

– توزیع مکانی بارش در استان تهران 5

دما 5

بادهای تهران 6

مشخصات اقلیمی تهران 6

– نقشه پهنه بندی اقلیمی تهران 8

گروه اقلیمی نیمه بیابانی (تهران) 8

ضوابط طراحی در اقلیم گرم و نیمه بیابانی 8

_تغییرات اقلیمی بوجود آمده در سالهای اخیر در استان تهران 9

_ تحلیل و پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر فضای سبز شهرداری تهران 10

– تمهیدات و ضوابط اقلیمی استان تهران 10

_ فضاهای سبز 10

_ الف – پوشش گیاهی 10

–ب– خاک و بستر رشد گیاهی 11

– ساختمانها 12

_ الف – جهت استقرار ساختمان 12

_ب – کروکی روش های طراحی اقلیمی 12

– ج – بهترین جهت قرارگیری ساختمان درتهران 13

– د – تعیین سطوح شیشه و تعیین سطوح نور گیری فضاهای داخلی 13لینک کمکی