فایل رایگان مطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربی :

دانلود فایل رایگان مطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربی 147 اسلاید قابل ویرایش

فایل رایگان مطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربی
فهرست مطالب:

خصوصیات وجغرافیایی و اقلیمی شهر

-موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن

پستی و بلندی

موقعیت شهر در پهنه محیط طبیعی آن

پوشش گیاهی

-ویژگی های اقلیمی

باد

بارندگی

دما

تعداد روزهای یخبندان

رطوبت

سفره های زیرزمینی

لرزه خیزی

-ویژگی های زمین شناسیلینک کمکی