فایل رایگان تحقیق طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت :

دانلود فایل رایگان تحقیق طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت 67 ص فرمت WORD

فایل رایگان تحقیق طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت
فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

مطالعات و تحقیقات اولیه

- شناخت مشكل

- تعریف وضعیت كنونی (اولیه

- تعریف وضعیت ثانویه

- ارائه خط مشی

بررسی تاریخی

بررسی اجتماعی

بررسی روانشناسی

بررسی فرهنگی

بررسی میزان تقاضاها

- نیاز

- آمارها

- تعداد نمایشگاهها در ایران


- دیداركنندگان از نمایشگاه

- روابط فرهنگی

بررسی مسائل اقتصادی در بازار روز (آنالیز بازار)

- تقسیم بندی انواع:

- سازه های فضایی صنعتی محض با قدرت تنش و كشش فوق‌العاده زیاد

- سازه های فضایی صنعتی سبك و سنگین

- قیمت نهایی

بررسی محیطی

- تأثیر محیط برروی پانلها و سازه های فضایی

- ارتباط مستقیم با مسائل جوی

- ارتباط غیرمستقیم با مسائل غیر جوی

- تأثیر پانلها و سازه های فضایی برروی محیط

بررسی گشتالت

- بررسی گشتالت 3 نوع سازه فضایی در طراحی پانلهای نمایشگاه

- بررسی آنالیز ساختمانی و مونتاژ


آنالیز كاركرد

- مرحله آماده سازی

- تجزیه و تحلیل كاركرد، بخش فیزیولوژی

- میدان دید مناسب

- نور مناسب

- مونتاژ سازه ها

آنالیز رابطه سیستماتیك تولید

- آثار و اشیاء به نمایش گذاشته در نمایشگاه

- اتصالات نگهدارنده تابلوهای نقاشی

- سیستمهای دزدگیر

- پروژكتورها

- باندهای بلندگو

- سیستمهای برق رسانی

استانداردها

بررسی مسائل سرویس و تعمیر

آنالیز مسائل فروش

شناسایی حقوق ثبت شده (و مقررات مربوطه)


ثبت اولویتها (لیست بایدها)

مرحله طراحی

- اتودها

- ارزشیابی

منابع مورد استفادهلینک کمکی